Ban Thường vụ Đoàn Học viện báo cáo Đảng ủy Học viện về công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp

Sáng ngày 06/3/2017, Đảng ủy Học viện đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Học viện để nghe báo cáo về công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Học viện lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đến dự và chỉ đạo có TS. Hoàng Quang Đạt – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Học viện, Trưởng Khoa Đào tạo, bồi dưỡng công chức và tại chức; ThS. Bùi Huy Tùng – Đảng ủy viên phụ trách công tác thanh niên, Chánh Văn phòng Học viện; ThS. Nguyễn Minh Tuấn – Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Học viện.

Tại buổi làm việc, Đảng ủy Học viện đã lắng nghe báo cáo việc chỉ đạo và triển khai tổ chức Đại hội Chi đoàn, Đoàn cơ sở, công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn Thanh niên Học viện lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022 do ThS. Bùi Đức Minh – Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện trình bày. Đồng thời lắng nghe báo cáo về dự thảo đề án nhân sự Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện khóa V, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

ThS. Bùi Đức Minh – Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện báo cáo công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp

ThS. Bùi Đức Minh – Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện báo cáo công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp

Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 25/8/2016 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Kế hoạch của Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ về tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ nhiệm vụ 2017 – 2022; công tác chỉ đạo và triển khai tổ chức Đại hội các Chi đoàn, Đoàn cơ sở và chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Học viện đã đạt một số kết quả đáng ghi nhận.

Trong đó, công tác chỉ đạo Đại hội Đoàn các cấp của Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Học viện đã triển khai bài bản, có kế hoạch chặt chẽ, toàn diện từ công tác quán triệt, phổ biến các văn bản của Trung ương Đoàn, Đoàn Khối, Đoàn Bộ đến xây dựng văn kiện Đại hội, triển khai rà soát nhân sự tham gia Ban Chấp hành khóa mới…

Tính đến hết ngày 05/3/2017, toàn bộ các Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở TP.Hồ Chí Minh tổ chức tiến hành xong Đại hội (chiếm 42.3% tổng số các Chi đoàn trực thuộc tổ toàn hệ thống Đoàn Học viện). Các Chi đoàn tại Đoàn cơ sở TP.Hồ Chí Minh đã tiến hành đại hội nghiêm túc, theo đúng quy định và đạt kết quả tốt.

Để chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đoàn Học viện lần thứ V, trong thời gian qua Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Học viện đã tích cực trong chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ như lập các tiểu ban giúp việc, hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện, xây dựng dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đoàn Học viện khóa IV, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn Học viện…

Thay mặt Đảng ủy Học viện, TS. Hoàng Quang Đạt biểu dương và đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Ban Thường vụ Đoàn Học viện trong công tác tổ chức Đại hội. Đồng thời  lưu ý một số vấn đề đối với tổ chức Đại hội Đoàn các cấp như văn kiện phục vụ Đại hội phải ngắn gọn, có trọng tâm, trọng điểm nêu bật vai trò tổ chức Đoàn, vị trí, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như việc tham gia công tác xây dựng Đảng; công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với đoàn viên, thanh niên, sinh viên…

Phát biểu tại buổi làm việc, ThS. Bùi Huy Tùng lưu ý Đoàn Thanh niên về cơ cấu nhân sự Ban Chấp hành các cấp phải mang tính đại diện rộng, cơ cấu Ban Thường vụ là cơ cấu để phân công công tác theo các lĩnh vực công tác quan trọng của Đoàn, đại diện các đơn vị trực thuộc có vai trò trọng yếu. Tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ cần nhấn mạnh tư cách đạo đức, năng lực lãnh đạo, quản lý thông qua hiệu quả công tác, am hiểu công tác Đoàn. Đồng chí cũng khẳng định sẽ cùng Đảng ủy, Lãnh đạo Học viện tạo mọi điều kiện nhất có thể để Đoàn Thanh niên Học viện tổ chức Đại hội các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Học viện.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, đóng góp của các Thầy trong Đảng ủy Học viện, ThS. Bùi Đức Minh trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Lãnh đạo Học viện đối với công tác Đoàn trong suốt thời gian qua cũng như đối với công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội Đoàn các cấp. Trên cơ sở các ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Học viện sẽ nghiêm túc tiếp thu và bổ sung, thực hiện ngay những nội dung còn chưa cụ thể để Đại hội thành công tốt đẹp.

Theo kế hoạch đã được duyệt, từ ngày 03/3/2017 đến ngày 31/3/2017, toàn bộ các Chi đoàn trực thuộc Đoàn Học viện sẽ tổ chức Đại hội, Đoàn cơ sở TP.Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Đại hội vào ngày 26/3/2017. Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Học viện dự kiến diễn ra trong hai ngày của trung tuần tháng 4 năm 2017./.

Trần Trung

Comments are closed.