Bế giảng Lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương khóa 03/2024 tại tỉnh Bắc Kạn

(napa.vn) – Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng năm 2024, sáng ngày 23/6/2024, tại tỉnh Bắc Kạn, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn trang trọng tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương khóa 03/2024 cho công chức, viên chức đang công tác tại các sở, ban, ngành của tỉnh Bắc Kạn.

z5568803706254_3cf9f12105a75cd3a2d5bcb35490e6ec

Quang cảnh Lễ bế giảng.

TS. Nguyễn Hoài Thu, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia dự và phát biểu bế giảng lớp bồi dưỡng.

Dự bế giảng có: đồng chí Sầm Văn Trân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn; lãnh đạo, chuyên viên Ban Quản lý bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia và toàn thể học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

z5568803708811_b75be3dd319964201e2c6f3a506fc402

TS. Nguyễn Hoài Thu, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu bế giảng lớp bồi dưỡng.

Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương ngoài việc cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ công chức đang là lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương, còn góp phần chuẩn hóa đội ngũ này trước và sau khi được bổ nhiệm. Tham gia lớp bồi dưỡng, học viên được học tập theo Chương trình được Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định số 425/QĐ-BNV ngày 02/6/2022, bao gồm: 2 chuyên đề về kiến thức chung; 6 chuyên đề về kỹ năng cơ bản và 2 báo cáo chuyên đề: quản lý công chức, viên chức thuộc quyền quản lý; xây dựng và quản lý thương hiệu ngành và lĩnh vực ở địa phương. Qua đó, giúp các học viên nhận thức rõ hơn về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của cấp sở và vai trò của lãnh đạo cấp Sở trong bộ máy hành chính nhà nước, góp phần nâng cao trách nhiệm và hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương.

z5568803709011_19c6fb8b014a18d77ba600c5e6a06c74

Đồng chí Sầm Văn Trân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn phát biểu tại Lễ Bế giảng.

Trong toàn khóa học, các học viên đã được nghe giới thiệu 08 chuyên đề và 02 báo cáo thực tế. Lớp tổ chức cho học viên đi nghiên cứu thực tế tại UBND xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Băc Kạn. Trực tiếp trao đổi, trình bày là các Giáo sư, Phó giáo sư, giảng viên cao cấp trong và ngoài Học viện Hành chính Quốc gia. Kết quả khóa học, có 49 học viên được cấp chứng chỉ, trong đó tỷ lệ Giỏi đạt 0,2%, Khá đạt 94%, Trung bình 0,4%. Đặc biệt, có 06 học viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện được Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia khen thưởng.

Như Ngọc – Đào Oanh

Comments are closed.