Bộ Nội vụ lấy ý kiến Nhân dân về đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho 01 tập thể và 02 cá nhân thuộc Học viện Hành chính Quốc gia

(napa.vn) – Thực hiện quy định tại Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc công khai tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước, “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” trên phương tiện thông tin thuộc thẩm quyền quản lý, ngày 04/8/2021, Văn phòng Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 768/VPBNV đề nghị đăng tải lấy ý kiến Nhân dân đề nghị khen thưởng theo quy định trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.

Trước đó, ngày 09/7/2021, Học viện Hành chính Quốc gia đã gửi Văn phòng Bộ Tờ trình số 891/TTr-HCQG về việc đề nghị Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ Nội vụ xem xét, trình Bộ trưởng, đề nghị cấp có thẩm quyền tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho 01 tập thể và 02 cá nhân thuộc Học viện Hành chính Quốc gia, cụ thể như sau:

1. Tập thể (Khen thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc): Ban Tổ chức cán bộ, Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ, đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và nhân sự của Học viện Hành chính Quốc gia.

2. Cá nhân (Khen thưởng quá trình cống hiến):

- Ông Trần Trí Trinh, nguyên Phó Trưởng khoa, Khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự, kiêm Trưởng bộ môn Tổ chức và Quản lý nhân sự, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ;

- Ông Nguyễn Đức Tú, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện, Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ.

Thời gian lấy ý kiến 05 ngày.

Mọi ý kiến góp ý được gửi về Trung tâm Thông tin hoặc Văn phòng Bộ Nội vụ (Phòng Thi đua, khen thưởng và Truyền thông), địa chỉ: Số 8 phố Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Toàn văn Báo cáo thành tích của ông Trần Trí Trinh

Toàn văn Báo cáo thành tích của ông Nguyễn Đức Tú

Toàn văn Báo cáo thành tích của Ban Tổ chức cán bộ

Như Ngọc

Comments are closed.