Bộ Nội vụ tổ chức triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ

(napa.vn) – Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Thông báo số 90/TB-VPCP ngày 03/5/2021 của Văn phòng Chính phủ, ngày 13/5/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 2136/BNV-VP gửi các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ về việc tổ chức triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ.

Noivu1-use - Copy

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ có trách nhiệm quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình về tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận để giải quyết vấn đề, công việc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối với lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ tại Thông báo trên. Yêu cầu các đơn vị siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát huy dân chủ, tính chủ động tạo môi trường làm việc đổi mới, sáng tạo, đồng thời tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị mình.

Đối với Học viện Hành chính Quốc gia và Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ đạo:

- Chủ động phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trong quá trình xây dựng Đề án sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia.

- Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong học tập, đổi mới nội dung và chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, khắc phục tình trạng lười học, ngại học trong các cơ sở đào tạo của Bộ tránh tình trạng “đánh trống ghi tên”.

Cổng thông tin điện tử Học viện Hành chính Quốc gia trân trọng giới thiệu toàn văn Công văn số 2136/BNV-VP.

Như Ngọc

Comments are closed.