Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm việc với Học viện Hành chính Quốc gia về việc lấy ý kiến về dự thảo Đề án “Sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ”

(napa.vn) – Sáng ngày 11/02/2022, tại Học viện Hành chính Quốc gia, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì họp lấy ý kiến về dự thảo Đề án “Sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ”.

Tham dự buổi làm việc, về phía Bộ Nội vụ có: PGS. TS. Triệu Văn Cường, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; các đồng chí đại diện Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính.

Về phía Học viện Hành chính Quốc gia có: TS. Nguyễn Đăng Quế, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc điều hành Học viện; PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện.

IMG_1954

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo.

Đề án sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia được Ban soạn thảo triển khai theo tinh thần của Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các đồng chí tham dự đánh giá chung về Đề án và đưa ra những ý kiến cụ thể về: thực trạng, quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, yêu cầu về phương án sáp nhập; vấn đề pháp lý, nhiệm vụ tổ chức, thực hiện; giải pháp để tổ chức thực hiện Đề án bảo đảm tính khả thi; dự báo các vấn đề phát sinh nhằm chủ động giải quyết trong quá trình thực hiện Đề án.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Học viện và lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện đã có những ý kiến đóng góp vào Đề án.

Theo đó, đại diện các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện đều đồng tình, nhất trí cao với chủ trương sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia. Việc sáp nhập sẽ là cơ hội để Học viện Hành chính Quốc gia đổi mới toàn diện, nhất là đổi mới mô hình quản trị theo hướng hiện đại, có năng lực tự chủ; phát huy mạnh mẽ chức năng, nhiệm vụ của Học viện trong công tác tư vấn, tham mưu cho Đảng, Nhà nước và Bộ Nội vụ về lĩnh vực hành chính và quản lý nhà nước; giữ vai trò là trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học phục vụ nền công vụ và nhu cầu xã hội. Hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngang tầm khu vực và thế giới.

Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự cũng có nhiều ý kiến đóng góp về thực trạng, phương án thực hiện và một số giải pháp cho Đề án, như: về tên gọi của các khoa, đơn vị chuyên môn cần đặt sao cho phù hợp với nội hàm cũng như kế thừa và phát huy được thế mạnh, lại vừa thể hiện được đặc thù khi sáp nhập; các ý kiến về phân cấp, phân quyền trong giao nhiệm vụ; về bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với Giám đốc Học viện và viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện…

IMG_2044

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Triệu Văn Cường nêu rõ quá trình dự thảo Đề án, Ban soạn thảo đã rất khẩn trương, nghiêm túc, công phu, kỹ lưỡng đến từng vấn đề chi tiết nhất, trên cơ sở cả thực tiễn và xu hướng phát triển của Học viện sau khi sáp nhập. Thứ trưởng Triệu Văn Cường nhấn mạnh, Đề án được thực hiện theo tiêu chí sáp nhập nhằm tinh gọn bộ máy trên tinh thần của Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Vì vậy, Đề án đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ quan tâm và chỉ đạo Ban biên soạn thực hiện theo đúng Nghị quyết đã đề ra.

IMG_1947

TS. Nguyễn Đăng Quế phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc điều hành Học viện trân trọng cảm ơn Bộ trưởng, cảm ơn Ban cán sự Bộ Nội vụ đã quan tâm đến sự phát triển của Học viện và khẳng định, cán bộ, viên chức Học viện sẽ tập trung, đồng tâm, đồng lòng trong việc góp phần hoàn thiện Đề án và sẽ triển khai thực hiện tốt nhất Đề án khi được Thủ tướng phê duyệt.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, thiết thực của các các đại biểu tham dự cho Đề án trên tinh thần cầu thị, trách nhiệm, dân chủ và thẳng thắn.

Để tiếp tục hoàn thiện Đề án, Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao Ban soạn thảo tiếp thu các ý kiến, giải pháp của Học viện Hành chính Quốc gia và Trường Đại học Nội vụ Hà Nội để tiếp tục hoàn thiện Đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Học viện thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ, viên chức tạo sự thống nhất, đồng thuận trên toàn hệ thống Học viện về triển khai thực hiện Đề án khi được phê duyệt.

Một số hình ảnh lại buổi làm việc:

IMG_1960

PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh, Trưởng khoa, Khoa Nhà nước, Pháp luật và Lý luận cơ sở phát biểu tại buổi làm việc.

IMG_1968

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải, Trưởng khoa, Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự phát biểu tại buổi làm việc.

IMG_1979

PGS.TS. Đặng Khắc Ánh, Trưởng khoa, Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội phát biểu tại buổi làm việc.

IMG_1982

TS. Vũ Duy Duẩn, Trưởng ban, Ban Kế hoạch – Tài chính phát biểu tại buổi làm việc.

IMG_1985

TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính phát biểu tại buổi làm việc.

IMG_1990

TS. Nguyễn Tiến Hiệp, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện phát biểu tại buổi làm việc.

IMG_1999

ThS. Phạm Thị Quỳnh Hoa, Trưởng ban, Ban Hợp tác quốc tế phát biểu tại buổi làm việc.

IMG_2005

PGS.TS. Hoàng Mai, Trưởng ban, Ban Quản lý đào tạo Sau đại học phát biểu tại buổi làm việc.

IMG_2007

ThS. Nguyễn Huy Hoàng, Trưởng ban, Ban Tổ chức cán bộ phát biểu tại buổi làm việc.

IMG_2013

PGS.TS. Huỳnh Văn Thới, Phó Giám đốc phụ trách Phân viện Học viện tại thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc.

IMG_2022

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu, Chánh Văn phòng phát biểu tại buổi làm việc.

IMG_2036

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân, Trưởng khoa, Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính phát biểu tại buổi làm việc.

20220211_105825

Toàn cảnh buổi làm việc.

 Như Ngọc

Comments are closed.