Bồi dưỡng về “Sản xuất & Tiêu dùng Bền vững và Đổi mới Sinh thái cho cán bộ hoạch định chính sách” cho chuyên viên cao cấp tại Học viện Hành chính Quốc gia

Trong khuôn khổ hoạt động của dự án Đổi mới Sinh thái tại Việt nam do Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) tài trợ,  ngày 12/11/2016, Học viên Hành chính Quốc gia (NAPA) đã phối hợp với Viện Công Nghệ Châu Á tại Việt nam (AIT-VN) tổ chức chương trình đào tạo “Giới thiệu Sản xuất & Tiêu dùng Bền vững và Đổi mới Sinh thái cho cán bộ hoạch định chính sách” cho 50 công chức đang theo học chương trình  chương trình bồi dưỡng chuyên viên cao cấp tại Học viện.

Chương trình đào tạo được thiết kế nhằm cung cấp cho các giảng viên chính sách, các nhà hoạch định chính sách những khái niệm cơ bản về Sản xuất & Tiêu dùng Bền vững (SCP) và Đổi mới Sinh thái (ĐMST). Khóa học cũng giúp các học viên hiểu được những rào cản và thách thức quá trình triển khai ĐMST tại doanh nghiệp và làm thế nào các chính sách về SCP có thể thúc đẩy và hỗ trợ việc triển khai thành công ĐMST tại Việt Nam.

Khoá học được thực hiện bởi chuyên gia chính sách TS.Walter Reinhardt đến từ UNEP, và bà NguyễnThị Bích Hòa, Giám đốc dự án Đổi mới Sinh thái tại Việt nam, Phó Giám đốc AIT Việt Nam.

Khoá học nhận được sự tham gia tích cực của học viên và mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa NAPA, UNEP và AITVN về khả năng lồng ghép các nội dung đào tạo vào chương trình của Học viện nói riêng  và khả năng hợp tác trong đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức  giữa Học viện và các đối tác quốc tế nói chung.

1

TS. Hoàng Quang Đạt, Trưởng Khoa Đào tạo, Bồi dưỡng Công chức và Tại chức phát biểu khai mạc khóa bồi dưỡng

Toàn cảnh khóa bồi dưỡng

Toàn cảnh khóa bồi dưỡng

Tin bài, ảnh: Quỳnh Hoa – Quốc Việt

Comments are closed.