50129841

Những phần thưởng và danh hiệu cao quý

NHỮNG PHẦN THƯỞNG VÀ DANH HIỆU CAO QUÝ 1. VỀ TẬP THỂ – Học viện được tặng Huân chương Độc lập hạng Ba (1994) và Huân chương Độc lập hạng Nhì (2002). – Đảng bộ Học viện được tặng Cờ “Đảng ...
scan0008

Giới thiệu về Ban Tổ chức – Cán bộ

THÀNH LẬP: Ngày 16-10-1982 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ (Theo Quyết định số 1888/QĐ-HVHC, ngày 18/8/2011 của Giám đốc Học viện Hành chính) CHỨC NĂNG: Tham mưu cho Giám đốc Học viện thực hiện nhiệm vụ  về công...
anh bia

Những chặng đường phát triển

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN   Mốc son đầu tiên của Học viện Hành chính Quốc gia được tính từ ngày 29/5/1959 với Nghị định số 214-NV do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phan Kế Toại...