Hội đồng nghiệm thu bài giảng điện tử chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2021 của Học viện Hành chính Quốc gia, theo sự chỉ đạo của Giám đốc Học viện, vào hồi 8h30 ngày 12/10/2021, Phòng Đào tạo trực tuyến, Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện tổ chức buổi nghiệm thu bài giảng điện tử chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương, tại phòng truyền thống Học viện. TS Nguyễn Đăng Quế, Chủ tịch hội đồng, chủ trì buổi nghiệm thu.

Thành phần Hội đồng gồm Chủ tịch và 5 thành viên Hội đồng nghiệm thu (Theo Quyết định 2700/QĐ-HCQG ngày 1/10/2021); các chuyên viên Phòng Đào tạo trực tuyến, Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện; đại diện Văn phòng Học viện và các giảng viên thông qua bài giảng điện tử.

Hội đồng nghiệm thu bài giảng điện tử đã tiến hành nghiệm thu 13 chuyên đề của 24 giảng viên Học viện, đối với 26 video bài giảng. Kết quả đánh giá của Hội đồng về các bài giảng điện tử nhìn chung có hình thức đẹp, kết cấu bài giảng chặt chẽ, bám sát chương trình, ghi hình tốt. Về mặt nội dung, các bài giảng được đánh giá đạt yêu cầu, đảm bảo khối lượng kiến thức và kỹ năng cần thiết cho đối tượng học viên. Đồng thời, Hội đồng cũng chỉ ra một số nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung phù hợp với đối tượng học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương.

Comments are closed.