Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý bồi dưỡng

(napa.vn) – Ngày 18/01/2023, Giám đốc Học viện ban hành Quyết định số 57/QĐ-HCQG quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý bồi dưỡng.

C1DC95A9-C902-4B75-864A-6C9A7145270E

CB6FEF77-43E5-464B-BD12-450BC9D36A75

262028FB-12E1-471C-8983-C24065893D8C

Comments are closed.