90120527_H 896025420818210_9140546105107283968_n

Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính

LỜI GIỚI THIỆU Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính tiền thân là Viện Nghiên cứu Hành chính được thành lập năm 1992, tổ chức và hoạt động định theo Quyết định số 1218/QĐ-HCQG ngày 11/4/2018 của Giám đ...
Tập thể Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự

KHOA KHOA HỌC HÀNH CHÍNH VÀ TỔ CHỨC NHÂN SỰ

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 1. Chức năng Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự là khoa chuyên môn thuộc Học viện Hành chính Quốc gia, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và tư vấn v...
Ban Chấp hành Công đoàn Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2017 - 2022

CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

      Công đoàn Học viện Hành chính Quốc gia là công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Bộ Nội vụ, chịu sự lãnh đạo của Đảng ủy Học viện và Công đoàn cấp trên. Phát huy truyền thống vẻ vang, Công đoàn H...
Tập thể

BỘ MÔN CHÍNH TRỊ HỌC

      1. Lịch sử thành lập      Ngày 19/4/2010, Bộ môn Khoa học Chính trịthuộc Khoa Lý luận cơ sở được thành lập trên cơ sở Quyết định số 639/QĐ-HVHC của Giám đốc Học viện Hành chính về việc đổi tên ...