10

Chi bộ Khoa Nhà nước và Pháp luật tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Nghiên cứu, quán triệt Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”

(napa.vn) – Sáng ngày 27/6/2024, Chi bộ Khoa Nhà nước và Pháp luật tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Nghiên cứu, quán triệt Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn ...