Công bố và trao quyết định nhân sự của Học viện Hành chính Quốc gia

Sáng ngày 12/6/2019, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức công bố và trao các quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo, quản lý của Học viện. TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì; PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện và lãnh đạo các khoa, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện tại Hà Nội cùng tham dự.

TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu giao nhiệm vụ đối với các đồng chí được bổ nhiệm

TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu giao nhiệm vụ đối với các đồng chí được bổ nhiệm

Thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện, TS. Nguyễn Tiến Hiệp – Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ đã công bố các quyết định của Giám đốc Học viện về việc bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo, quản lý của Học viện, theo đó:

PGS.TS. Ngô Thúy Quỳnh – Giảng viên cao cấp Khoa QLNN về xã hội được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện.

ThS. Lê Hoàng Anh – Trưởng phòng Bảo vệ Chính trị nội bộ, Ban Tổ chức – Cán bộ được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ.

Thời hạn bổ nhiệm đối với các đồng chí là 5 năm, hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,8.

TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện trao quyết định và chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm

TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện trao quyết định và chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ đối với các đồng chí được bổ nhiệm, TS. Đặng Xuân Hoan yêu cầu các đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cần tiếp tục rà soát các văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách để bảo đảm tuân thủ đúng pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, tiến hành rà soát lại đội ngũ viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý để phân công công việc cho phù hợp với năng lực và trình độ chuyên môn. Đặc biệt, tạo sự đoàn kết, nhất trí trong nội bộ đơn vị và tăng cường phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Học viện để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao. Giám đốc Học viện đề nghị các đồng chí được bổ nhiệm chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc của Học viện; chủ động, sáng tạo trong quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị…

PGS.TS. Ngô Thúy Quỳnh phát biểu nhận nhiệm vụ

PGS.TS. Ngô Thúy Quỳnh phát biểu nhận nhiệm vụ

 ThS. Lê Hoàng Anh phát biểu nhận nhiệm vụ

ThS. Lê Hoàng Anh phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS.TS. Ngô Thúy Quỳnh và ThS. Lê Hoàng Anh gửi lời cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể của Học viện cùng tập thể viên chức, người lao động của các đơn vị đã tin tưởng, tín nhiệm và ủng hộ các đồng chí trong suốt quá trình công tác. PGS.TS. Ngô Thúy Quỳnh và ThS. Lê Hoàng Anh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cũng như sự ủng hộ, tạo điều kiện, giúp đỡ, chia sẻ của lãnh đạo, viên chức, người lao động của các đơn vị thuộc Học viện để các đồng chí hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, từ đó đóng góp vào sự phát triển chung của Học viện Hành chính Quốc gia trong giai đoạn mới./.

5 6 7 8 9

Các đơn vị, cá nhân chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm

Các đơn vị, cá nhân chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm 

Đoàn Kim Huy

Comments are closed.