Công văn số 109/HCQG-QLBD V/v Chiêu sinh các khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp tập trung tại Học viện, Phân viện và tổ chức phối hợp với Bộ, ngành, địa phương năm 2019

Down công văn tại link sau:

Công văn chiêu sinh CVCC 2019 _ Trang 1

Công văn chiêu sinh CVCC 2019_ Trang 2

Công văn chiêu sinh CVC 2019 _ Trang 3

Công văn chiêu sinh CVCC 2019 _ Trang 4

Công văn chiêu sinh CVCC 2019 _ Trang 5

Công văn chiêu sinh CVCC 2019 _ Trang 6

Comments are closed.