Công văn số 12-CV/BCSĐ ngày 12/01/2021 về việc thực hiện Điện của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

1

2

3

4

Comments are closed.