Công văn số 136/HCQG-TCCB về việc bổ sung mẫu biểu đăng ký dự thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính năm 2016 – 2017

Công văn và các mẫu biểu liên quan chi tiết tại link:

CV so 136_HCQG_TCCB ngay 20.3.2017 bo sung mau bieu BSung thi len Chuyen vien chinh 2016 -2017

Mau so 5a (Ban cam ket su dung Ngoai ngu, Tin học thi CVC 2016 -2017)

Mau so 5b (Ban cam ket su dung Ngoai ngu thi CVC 2016 -2017)

Mau so 5c (Ban cam ket su dung Tin học thi CVC 2016 -2017)

Comments are closed.