Đang cập nhật

Thông tin đang được cập nhật, xin quay lại sau

Danh mục phiếu khảo sát

STT Mã phiếu Tiêu đề Đối tượng khảo sát QR Code 1 Mẫu 1.1 Phiếu khảo sát ý kiến phản hồi của sinh viên/học viên về học phần Sinh viên/học viên (sau khi học xong học phần) 2 Mẫu 1.2 Phiếu khảo sát ý k...
Lich-cong-tac-305x175

Lịch công tác tuần từ 19/6/2023 đến 25/6/2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Từ ngày 19/6/2023 đến ngày 25/6/2023 Thứ, ngày, tháng năm SÁNG (làm việc từ 7h30’ đến 11h30’) CHIỀU (làm việc từ 13h00’ đến 17h00’) Thứ Hai 19/6/20...