Công văn số 1501/HCQG-TCCB về việc đánh giá và phân loại năm 2016 đối với các trường hợp chưa đạt định mức công việc theo chức danh

img475

Comments are closed.