Công văn số 1605/HCQG-ĐTBD V/v đăng ký phối hợp mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp và kỹ năng hành chính năm 2016


img638img639

Comments are closed.