Công văn số 35/HCQG-QLBD v/v chiêu sinh các khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và bồi dưỡng kỹ năng hành chính năm 2020

IMG_20200113_114122

IMG_20200113_114149

IMG_20200113_114240IMG_20200113_114217

IMG_20200113_114329IMG_20200113_114429IMG_20200113_114525IMG_20200113_114626

Comments are closed.