Công văn số 426/HCQG – QLBD về việc thông báo tạm dừng lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho CBCC làm công tác tôn giáo khóa II/2020

Screenshot_20200408_160640

Comments are closed.