Công văn số 65/HCQG-QLBD V/v chiêu sinh các khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính tập trung tại Học viện, Phân viện và tổ chức lớp phối hợp với Bộ, ngành, địa phương năm 2019

scan0248 scan0249 scan0250 scan0251 scan0252 scan0253 scan0254 scan0255

Comments are closed.