Công văn số 748/HCQG-VNC về việc góp ý nội dung Dự thảo sửa đổi, bổ sung các Quy chế quản lý khoa học và công nghệ của Học viện Hành chính Quốc gia

Screenshot_20200624_101249

 

Screenshot_20200624_100846

Tải về đầy đủ các Dự thảo Quy chế tại các đường link phía dưới:

Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện Hành chính Quốc gia

Dự thảo Quy chế Biên soạn, lựa chọn, thẩm định duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu của Học viện Hành chính Quốc gia

Dự thảo Quy chế Quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ của Học viện Hành chính Quốc gia 

Comments are closed.