Công văn số 837/VNC-QLKH ngày 7/9/2018 của Viện NCKHHC về tham gia đăng ký và xây dựng thuyết minh các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tuyển chọn của Bộ Nội vụ năm 2018

Down công văn và mẫu thuyết minh tại link sau:

CV 837 VNC

Mẫu Thuyết minh đề tài cấp Bộ

Comments are closed.