Công văn số 902/HCQG-QLBD ngày 03/8/2022 về việc chiêu sinh các khóa bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2022

file1 (2)_page-0001

file1 (2)_page-0002

file1 (2)_page-0003

file1 (2)_page-0004

Comments are closed.