Công văn triệu tập công chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2018

Down công văn tại link sau:

Công văn triệu tập công chức dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch CVC lên ngạch CVCC năm 2018

 

Comments are closed.