Công văn về việc phối hợp trong công tác hỗ trợ sinh viên có nhu cầu thuê nhà ở tại 02 Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân – Tứ Hiệp và Mỹ Đình II

img262 img263 img264 img265

Comments are closed.