Công văn về việc xin ý kiến đóng góp cho dự thảo Quy chế về chuyển chức danh nghề nghiệp đối với viên chức thuộc Học viện Hành chính Quốc gia

Công văn xin ý kiến: CV xin ý kien các đơn vị – góp ý quy chế

Dự thảo Quy chế: Quy chế (1)

Comments are closed.