Đại hội lần thứ I Hội Khoa học hành chính, nhiệm kỳ 2015-2020

Sáng ngày 05/12/2015, tại Hà Nội, Hội Khoa học hành chính đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại hội đã bầu 35 người vào Ban Chấp hành khóa I gồm lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, Ủy ban của Quốc hội, UBND các tỉnh, thành phố.

Tiến sỹ Luật học Nguyễn Ngọc Hiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia được Ban Chấp hành tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Các ông Thang Văn Phúc (nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ), Nguyễn Đức Kiên (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội), Văn Tất Thu (nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ), Nguyễn Đăng Thành (nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia), Nguyễn Xuân Bình (Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng), Phạm Quang Long (Giám đốc Trung tâm phát triển nhân lực, Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam) được bầu làm Phó Chủ tịch.

Ban Chấp hành cũng đã bầu đoàn Thư ký, trong đó ông Thang Văn Phúc kiêm giữ chức Tổng Thư ký Hội.

1Ban chấp hành Hội Khoa học hành chính, nhiệm kỳ 2015 – 2020, gồm 35 người

Hội Khoa học hành chính là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tập hợp đội ngũ những người quan tâm, hoạt động trực tiếp hoặc liên quan đến quản lý hành chính trên mọi lĩnh vực; phấn đấu vì mục tiêu xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, ngày càng tiếp cận với nền hành chính của các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Trong nhiệm kỳ này, Hội đặt ra mục tiêu tập hợp phát triển hội viên, động viên và giúp đỡ hội viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, nhằm tăng cường năng lực hội viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý hành chính trên mọi lĩnh vực; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, chính sách pháp luật cho hội viên; triển khai chương trình, dự án, tư vấn, thẩm định, phản biện xã hội, giám định, cung cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Hội đẩy mạnh công tác hội thảo chuyên đề, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hành chính, tổ chức tư vấn ứng dụng dịch vụ, lập các dự án nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học hành chính vào quản lý trên các lĩnh vực; hợp tác trao đổi kinh nghiệm với những đơn vị chuyên ngành và các tổ chức khoa học kỹ thuật trong và ngoài nước. Hội tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

Hội Khoa học hành chính phấn đấu trong nhiệm kỳ có ít nhất 20% cán bộ trong các cơ quan thuộc lĩnh vực quản lý hành chính có đủ tiêu chuẩn tự nguyện tham gia Hội; đảm bảo 100% hội viên được học tập quán triệt Điều lệ Hội, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về Cải cách hành chính nhà nước, xây dựng nhà nước pháp quyền và các quy định có liên quan đến hội viên; 100% hội viên được tiếp cận với thông tin khoa học mới do Hội tổ chức./.

 

Chu Thanh Vân/TTXVN

          Theo: http://dangcongsan.vn/

Comments are closed.