Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(napa.vn) – Trong hai ngày 05 và 06/12/2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nối điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, thành phố Hà Nội và điểm cầu các đảng ủy, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, đường truyền mở rộng đến cơ sở.

IMG-2211 - Copy

Quang cảnh Hội nghị tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo các ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí lãnh đạo các Vụ thuộc các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, các đồng chí báo cáo viên Trung ương.

Tại điểm cầu các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể và các đồng chí cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu trên địa bàn các tỉnh, thành phố.

Hội nghị được kết nối với 11.632 điểm cầu ở các ban, Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và cấp huyện, cấp cơ sở trên toàn quốc với trên 1,1 triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết.

Tại điểm cầu Học viện Hành chính Quốc gia, tham dự Hội nghị có Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện; toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên tại Hà Nội và trực tuyến tới các Phân viện của Học viện.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của cán bộ đảng viên trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm để sớm đưa nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vào thực tiễn cuộc sống góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thời gian của Hội nghị diễn ra trong thời gian 2,5 ngày. Trong đó, 2 ngày nghiên cứu, học tập, quán trỉệt Nghị quyết và 0,5 ngày dành cho các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

C82BD0EF-6D36-4043-8047-C7282DFE4B9B

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”. (TTXVN)

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe truyền đạt 04 chuyên đề:

Sáng ngày 05/12, các đại biểu được nghe đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương báo cáo và truyền đạt các nội dung Chuyên đề 1 “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Chiều ngày 05/12, các đại biểu nghe Chuyên đề 2 “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.

Trong buổi sáng ngày 06/12, các đại biểu nghe Chuyên đề 3 “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Chiều ngày 06/12, các đại biểu nghe Chuyên đề 4 “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng. Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của mọi người dân, tinh thần chỉ đạo của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu chiến lược “đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

IMG-2210 - Copy

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Học viện Hành chính Quốc gia.

Như Ngọc

Comments are closed.