Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức sinh hoạt chuyên đề về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

(napa.vn) – Sáng ngày 22/8/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Hội nghị trực tuyến đến các điểm cầu Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh, Phân viện khu vực Miền Trung và Phân viện khu vực Tây Nguyên.

GS.TS. Võ Khánh Vinh, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam – báo cáo chuyên đề tại Hội nghị.

Screenshot (1)

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại các điểm cầu trực tuyến.

Tham dự Hội nghị, có các đồng chí: Lương Thanh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; Nguyễn Thị Thu Vân, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng; Lại Đức Vượng, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện; bí thư, phó bí thư, chi ủy các chi bộ, đảng bộ bộ phận; trưởng, phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện; đại diện các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Học viện.

IMGP0339

PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lương Thanh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện cho biết, vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là một trong những nội dung trọng tâm của nước ta trong giai đoạn hiện nay. Ngày 09/11/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Đảng ủy Học viện tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW tới cán bộ, đảng viên, nghiên cứu viên, giảng viên, viên chức, người lao động nhằm vận dụng vào thực tiễn nghiên cứu, giảng dạy và các hoạt động khác trong chương trình, mục tiêu công tác của Học viện. Đồng chí đề nghị các đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm bắt thông tin để hiểu rõ, hiểu sâu các nội dung, tích cực thảo luận, đặt câu hỏi với báo cáo viên để góp phần vào kết quả, ý nghĩa chung Hội nghị.

IMGP0359

GS.TS. Võ Khánh Vinh, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam báo cáo chuyên đề.

GS.TS. Võ Khánh Vinh, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong vai trò là một trong những người trực tiếp tham gia xây dựng, biên soạn, nghiên cứu, tham vấn cho Trung ương xây dựng Nghị quyết số 27-NQ/TW đã chia sẻ 5 nội dung cơ bản, gồm: (1) Quá trình xây dựng Nghị quyết số 27-NQ-TW; (2) Cơ sở lý luận của việc xây dựng Nghị quyết số 27-NQ/TW; (3) Cơ sở thực tiễn của việc xây dựng Nghị quyết số 27; (4) Nội dung Nghị quyết số 27-NQ/TW; (5) Những vấn đề đặt ra đối với các cơ sở nghiên cứu và đào tạo Luật học ở nước ta hiện nay.

Oanh

PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh, Trưởng khoa, Khoa Nhà nước và Pháp luật phát biểu tại Hội nghị. 

Hải

TS. Trần Đại Hải, Phó Trưởng ban, Ban Hợp tác quốc tế phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo luận các vấn đề, như: trong quá trình xây dựng Nghị quyết số 27-NQ/TW, quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đề cập nhiều đến vấn đề Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; cơ sở kinh tế, giải pháp bảo đảm về nguồn lực? Sự tương đồng và khác biệt trong quan niệm, quan điểm và nội dung về xây dựng Nhà nước pháp quyền của Việt Nam và các nước đang xây dựng và phát triển theo con đường chủ nghĩa xã hội trên thế giới hiện nay…

IMGP0364

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lương Thanh Cường cảm ơn GS.TS. Võ Khánh Vinh đã chia sẻ thông tin, làm rõ thêm nhiều nội dung trong quá trình xây dựng Nghị quyết số 27-NQ/TW về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm của Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới./.

Như Ngọc

Comments are closed.