Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức tổng kết công tác năm 2022

(napa.vn) – Ngày 06/01/2023, tại TP. Hồ Chí Minh, Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023.
Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức tổng kết công tác năm 2022, ngày 06/01/2023 tại TP. Hồ Chí Minh.

Chủ trì hội nghị, có các đồng chí: Lương Thanh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; Nguyễn Đăng Quế, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc Học viện; Nguyễn Thị Thu Vân, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện.

Đại biểu tham dự Hội nghị, có các đồng chí: Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ; Trần Đức Toàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ; Nguyễn Ngọc Xuân, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh; các đồng chí đảng uỷ viên Đảng bộ Học viện; bí thư các chi bộ, đảng bộ bộ phận thuộc Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia.
Đồng chí Lương Thanh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lương Thanh Cường, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Học viện cho biết, năm 2022, dưới sự lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ, sự chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Nội vụ cùng tinh thần nỗ lực trong công tác của toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động Học viện, Đảng bộ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, tạo sự chuyển biến trên tất cả các mặt công tác. Đặc biệt, chất lượng sinh hoạt Đảng tiếp tục được nâng cao, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của Học viện. Hội nghị sẽ đánh giá, tổng kết nhiều nội dung quan trọng về các nhiệm vụ công tác năm 2022; đồng thời, xem xét, thảo luận, quyết định phương hướng, mục tiêu và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Học viện trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện trình bày báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp vào dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 do đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện trình bày. Trong đó, đánh dấu nhiều kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Học viện về chính trị, tư tưởng; về tổ chức cán bộ; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng; công tác đảng vụ; lãnh đạo tổ chức đoàn thể và lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn,… Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, Đảng ủy Học viện tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả, toàn diện trên các mặt công tác; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống Học viện. Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cùng toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Chánh Văn phòng Đảng uỷ Học viện.

Hội nghị nghe báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại đảng viên, tổ chức đảng và công tác khen thưởng đảng viên năm 2022 của Đảng bộ Học viện; công bố các quyết định của Đảng ủy Học viện khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc năm 2022; báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2022.

Đồng chí Bùi Huy Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện.
Đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Học viện.
Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Đảng ủy bộ phận Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh.
Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiển, Chi bộ Phân viện Học viện tại TP. Huế.

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Huy Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trình bày báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; đồng chí Đặng Khắc Ánh, Trưởng Ban Dân vận trình bày báo cáo về công tác dân vận và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Học viện trình bày báo cáo công tác tuyên giáo trong năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Tham gia ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Đảng ủy bộ phận Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh trình bày tham luận: “Xác định và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy bộ phận Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh trong năm 2023”; đồng chí Nguyễn Hoàng Hiển, Chi bộ Phân viện Học viện tại TP. Huế trình bày tham luận: “Nâng cao công tác chính trị, tư tưởng trong bối cảnh sáp nhập các đơn vị tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung”.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ đánh giá cao và ghi nhận những kết quả khá toàn diện trong công tác Đảng cũng như thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ của Đảng bộ Học viện trong năm 2022. Đồng thời, đề nghị Đảng bộ Học viện trong năm 2023 cần khắc phục một số thiếu sót, hạn chế ngay trong báo cáo đánh giá của Đảng bộ Học viện đã chỉ ra. Theo đó, một số nhiệm vụ, trọng tâm cần tiếp tục là: (1) Làm tốt công tác tư tưởng khi thực hiện sáp nhập Đại học Nội vụ vào Học viện. (2) Tiếp tục quán triệt, học tập các nghị quyết trung ương. (3) Làm tốt công tác kiện toàn cơ cấu, tổ chức, xây dựng chức năng, nhiệm vụ và sắp xếp nhân sự các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; sớm ổn định bộ máy để thực hiện tốt công tác chuyên môn. (4) Về công tác xây dựng Đảng, cần quan tâm, đẩy mạnh nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; tập trung xây dựng, hoàn thiện đề án kiện toàn tổ chức, cấp ủy và nhân sự Đảng bộ Học viện các cấp; triển khai tổ chức Đại hội nhiệm kỳ các chi bộ. Khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Đổi mới hoạt động, tăng cường công tác lãnh đạo đoàn thể, quần chúng.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ mong muốn thời gian tới, với sự lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới quyết liệt, phương thức, quyết sách đúng đắn của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện, cùng sự đồng thuận, thống nhất cao ý chí, tinh thần đoàn kết trong Đảng bộ Học viện cùng với toàn thể viên chức, người lao động, Học viện sẽ thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, công tác năm 2023, Học viện Hành chính Quốc gia sẽ có nhiều bước phát triển vững mạnh, chính quy, hiện đại.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Thay mặt Đảng bộ Học viện, đồng chí Lương Thanh Cường tiếp thu chỉ đạo và trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, tạo điều kiện của Đảng ủy Bộ Nội vụ, Lãnh đạo Bộ Nội vụ; tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị để hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác và đề ra mục tiêu, phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2023 sát với thực tế, yêu cầu. Bên cạnh đó, xây dựng các kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể để sớm tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra. Đồng chí Lương Thanh Cường cũng ghi nhận và cảm ơn sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động Học viện đã cùng Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022. Đồng chí mong muốn, sự đoàn kết, nhất trí của toàn thể các đồng chí đảng viên trong hệ thống Học viện là sức mạnh, biến khó khăn, thách thức thành cơ hội, tạo bước phát triển mạnh mẽ cho Học viện trong những năm tới.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Học viện dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác.

Cũng trong chương trình Hội nghị, sáng ngày 07/01/2023, Đảng ủy Học viện đã tổ chức sinh hoạt về nguồn: đến dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác, huyện Cần Giờ; thăm Khu Di tích lịch sử quốc gia Chiến khu Rừng Sác và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trước tượng đài Đặc công Rừng Sác. Các đồng chí trong đoàn công tác đã cùng ôn lại những chiến công vẻ vang, những câu chuyện xúc động, tự hào của các chiến sĩ đặc công Đoàn 10 trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đó là những chiến công trong trận đánh làm “rung động Sài Gòn”, như: trận đánh bom Thành Tuy Hạ (đêm 11/11 và ngày 13/12/1972) đã phá hủy hàng trăm dãy nhà kho, hơn 100.000 tấn bom đạn; trận đánh kho xăng Nhà Bè rộng 14 ha, gây thiệt hại vô cùng lớn cho quân địch… Các chiến sĩ đặc công anh dũng, quả cảm, gan dạ đã trở thành huyền thoại về ý chí bất khuất, kiên cường và quả cảm của Nhân dân Việt Nam, Dân tộc Việt Nam đến hôm nay và mãi mãi.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm trước đài tưởng niệm liệt sĩ Rừng Sác.
Tượng đài các chiến sĩ đặc công anh dũng, quả cảm, gan dạ đã trở thành huyền thoại của Nhân dân Việt Nam, Dân tộc Việt Nam.
(Theo quanlynhanuoc.vn)

Comments are closed.