Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp và ngành gần chương trình bổ sung kiến thức dự thi 05 ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ của Học viện Hành chính Quốc gia

Chuyên ngành Quản lý công: Tại đây

Chuyên ngành Chính sách công: Tại đây

Chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính: Tại đây

Ngành Tài chính – ngân hàng: Tại đây

Ngành Quản lý kinh tế: Tại đây

Comments are closed.