Danh sách học viên dự thi trình độ tương đương B1 năm 2015

img025 img026 img027

 

img040

img029 img030 img031 img032 img033 img034 img035 img036 img037 img038 img039

 

 

 

 

Comments are closed.