Danh sách viên chức và người lao động đủ điều kiện, tiêu chuẩn nâng lương thường xuyên và PCTN nhà giáo tháng 4/2017

Danh sách viên chức và người lao động đủ điều kiện, tiêu chuẩn nâng lương thường xuyên và PCTN nhà giáo tháng 4/2017 mời quý vị xem chi tiết tại đây:

Danh sách nâng lương và PCTN 4.2017

 

 

Comments are closed.