Danh sách viên chức và người lao động đủ điều kiện xét nâng lương thường xuyên và PCTN nhà giáo tháng 6/2018

Tải về danh sách tại đây:

Danh sách viên chức và người lao động đủ điều kiện xét nâng lương thường xuyên và PCTN nhà giáo tháng 6/2018B 

Comments are closed.