Giấy báo dự thi và thông báo thực hiện quy định phòng, chống Covid-19 trong kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2021 (điểm thi tại Hà Nội)

Toàn bộ các văn bản, các thí sinh xem tại file đính kèm dưới đây:

1. Thông báo thực hiện phòng, chống Covid-19: FILE_20210921_151020_thông báo thực hiện phòng chống covid 19 trong thi cao học

2. Mẫu kê khai y tế: FILE_20210921_151122_mẫu kê khai y tế_1

3. Mẫu tờ khai y tế: To khai y te 2021

4. Giấy báo dự thi ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính tại Hà Nội:  https://drive.google.com/file/d/1PaakLXVzFFk5qe6b-jL713TCcvHP0BYj/view?usp=sharing

5. Giấy báo dự thi ngành Tài chính – Ngân hàng tại Hà Nội: https://drive.google.com/file/d/1EaFXkAw2BbtQdyDMTuaRfia4U-KjR5WO/view?usp=sharing

6. Giấy báo dự thi ngành Quản lý công tại Hà Nội: https://drive.google.com/file/d/1x2Xt4_hN2rusFsDAzp8AQJN6RDiXFv0O/view?usp=sharing

7. Giấy báo dự thi ngành Quản lý Kinh tế tại Hà Nội: https://drive.google.com/file/d/1EApUo_Qo3eHVFT-FoVA5nK9ujB_i7WGR/view?usp=sharing 

Comments are closed.