Giấy mời tham dự Tọa đàm quốc tế “Tình trạng đói nghèo, năng suất và chính sách nghiên cứu nông nghiệp: Kinh nghiệm của Thái Lan và giá trị tham khảo cho Việt Nam” ngày 20/1/2017

Giấy mời Tọa Đàm Úc 20-1-17

SONY DSC

Comments are closed.