Góp ý dự thảo Quy chế quy định về công tác Thi đua, khen thưởng của Học viện Hành chính Quốc gia

Toàn văn dự thảo tải về tại đây:  Dự thảo Quy chế Thi đua, khen thưởng của HVHCQG – bản sửa theo NĐ91

Screenshot_5

Comments are closed.