Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đối với đề tài khoa học cấp nhà nước “Văn hóa công vụ ở Việt Nam hiện nay”, mã số KX.03.13/11-15

Sáng ngày 31/12/2015 tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đối với đề tài khoa học cấp nhà nước “Văn hóa công vụ ở Việt Nam hiện nay”, mã số KX.03.13/11-15, do TS. Huỳnh Văn Thới làm Chủ nhiệm đề tài, cơ quan chủ trì là Học viện Hành chính Quốc gia. Đề tài thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015 KX.03/11-15 “Nghiên cứu khoa học phát triển văn hóa, con người và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thành phần Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài gồm có: GS.TS. Nguyễn Hữu Khiển, giảng viên cao cấp Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Văn Tất Thu, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng; các ủy viên phản biện: PGS.TS. Nguyễn Toàn Thắng, Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và PGS.TS. Nguyễn Minh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; các ủy viên: TS. Bùi Phương Đình, Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và Chính sách công Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS. Bùi Huy Khiên, Phó Trưởng khoa Hành chính học Học viện Hành chính Quốc gia; ủy viên thư ký: TS. Nguyễn Văn Hậu, Trưởng Khoa Văn bản và Công nghệ Hành chính Học viện Hành chính Quốc gia.

Tham dự phiên họp của Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cơ sở có PGS.TS. Mai Quỳnh Nam, Chủ nhiệm Chương trình KX.03/11-15; PGS.TS. Phạm Duy Đức – Phó Chủ nhiệm Chương trình KX.03/11-15; đại diện Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước.

TS. Huỳnh Văn Thới, Chủ nhiệm đề tài, đại diện nhóm thực hiện đề tài trực tiếp báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học của đề tài, làm rõ kết quả nghiên cứu mới, đánh giá về giá trị khoa học, về ý nghĩa thực tiễn của đề tài và giải đáp, làm rõ các vấn đề liên quan đến đề tài theo yêu cầu của Hội đồng và các đại biểu.

Đánh giá cao những kết quả đạt được, các thành viên trong Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cơ sở đều có chung nhận xét là nhóm thực hiện đề tài làm việc một cách nghiêm túc, hồ sơ đánh giá đầy đủ với các sản phẩm có chất lượng tốt: báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, bản kiến nghị, các ấn phẩm đã công bố. Hội đồng khoa học cấp cơ sở ghi nhận nhiều điểm mạnh đã đạt được, đồng thời chỉ ra một số điểm cần bổ sung, chỉnh sửa (chi tiết ghi trong Biên bản).

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở thống nhất đánh giá đạt yêu cầu, bỏ phiếu 7/7(100%) đề nghị đề tài sau khi đã bổ sung, chỉnh sửa theo các ý kiến đóng góp của Hội đồng là đủ điều kiện để hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp nhà nước xem xét, tổ chức đánh giá nghiệm thu theo quy định./.

IMG_1563Các thành viên tham gia Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cơ sở đề tài KX.03.13/11-15

Đoàn Kim Huy

 

Comments are closed.