Học viện tổ chức Hội nghị giao ban thường kỳ tháng 5 năm 2017

Chiều ngày 09/6/2017, tại Hà Nội, Học viện đã tổ chức Hội nghị giao ban thường kỳ tháng 5/2017. PGS.TS. Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phụ trách, điều hành Học viện chủ trì Hội nghị. Tham dự, có: TS. Lê Như Thanh – Phó Giám đốc Thường trực Học viện; các Phó Giám đốc: PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh, PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh cùng trưởng, phó các khoa, ban, đơn vị và các cơ sở, Văn phòng, Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên.

1.PGS Trieu Van Cuong

PGS.TS. Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phụ trách, điều hành Học viện chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, ThS. Bùi Huy Tùng – Chánh Văn phòng Học viện đã trình bày báo cáo về tình hình hoạt động của Học viện trong tháng 5/2017 trên các mặt hoạt động chủ yếu, như: đào tạo, bồi dưỡng; hợp tác quốc tế; nghiên cứu khoa học; xuất bản, tư liệu, thư viện; tổ chức – cán bộ; thanh tra; khảo thí và kiểm định chất lượng; kế hoạch – tài chính; hợp tác quốc tế… cùng các hoạt động khác. Theo đó, về cơ bản các khoa, ban, đơn vị, cơ sở đã triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ đã được lãnh đạo Học viện chỉ đạo tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 4/2017. Các hoạt động chuyên môn được các đơn vị triển khai với quyết tâm và nỗ lực cao. Đặc biệt, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có sự khởi sắc về số lượng lớp, số lượng học viên so với tháng 4/2017 và cùng kỳ năm trước. Công tác tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống Học viện (29/5/1959-29/5/2017) được tổ chức triển khai và thực hiện khá tốt trên các phương tiện báo chí – truyền thông.

2. ThS. Bui Huy Tung

ThS. Bùi Huy Tùng – Chánh Văn phòng Học viện báo cáo tình hình hoạt động của Học viện trong tháng 5/2017

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đó vẫn còn một số nhiệm vụ chưa hoàn thành và đang trong giai đoạn thực hiện, thậm chí có nhiệm vụ chưa đề xuất được kế hoạch và tiến độ chi tiết để thực hiện. Việc phúc đáp các văn bản của Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan trong một số trường hợp còn chậm so với tiến độ đề ra. Bên cạnh đó, báo cáo đã nêu rõ một số nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục thực hiện trong tháng 6/2017.

3. Co Van Hanh

PGS. TS. Lê Thị Vân Hạnh – Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

Sau khi nghe báo cáo về các mặt công tác trong tháng 4/2017 của Học viện, đại diện các khoa, ban, đơn vị đã trao đổi và đóng góp ý kiến bổ sung về tình hình hoạt động của Học viện và của đơn vị, đồng thời kiến nghị một số nhiệm vụ cần tiếp tục hoàn thành trong tháng tới. Các ý kiến được trao đổi tại Hội nghị tập trung vào một số nội dung có liên quan đến việc: chuẩn bị cho công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp đối với sinh viên đại học hành chính hệ chính quy KH14, tham gia hỗ trợ Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017; nghiên cứu xây dựng định mức thu đối với các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cho phù hợp với điều kiện mới; triển khai hội nghị công đoàn cơ sở và Đại hội Công đoàn Học viện nhiệm kỳ 2017-2022; triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và giải quyết chế độ giảng dạy đối với giảng viên ở các khoa; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tác nghiệp của cán bộ, giảng viên Học viện…

4.PGS.TS. Nguyen Van Hau

PGS. TS. Nguyễn Văn Hậu – Trưởng ban Đào tạo báo cáo về công tác đào tạo đại học của Học viện

5. TS. Ngo Van Tran

TS. Ngô Văn Trân – Phó Chánh Văn phòng Học viện, Thường trực Cơ sở Học viện tại khu vực miền Trung phát biểu tại Hội nghị

6. TS. Hoang Quang Dat

TS. Hoàng Quang Đạt – Trưởng Khoa Đào tạo, bồi dưỡng công chức và tại chức báo cáo về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Học viện

7. TS. Chu Xuan Khanh

TS. Chu Xuân Khánh – Giám đốc Trung tâm Tin học – Thư viện, Chủ tịch Công đoàn Học viện báo cáo về hoạt động của Công đoàn Học viện

8. ThS. Pham Thi Quynh Hoa

ThS. Phạm Thị Quỳnh Hoa – Trưởng Ban Hợp tác quốc tế báo cáo về hoạt động hợp tác quốc tế của Học viện

9. PGS.TS. Truong Quoc Chinh

PGS.TS. Trương Quốc Chính – Trưởng Khoa Lý luận cơ sở phát biểu tại Hội nghị

10. PGS.TS. Nguyen Thi Hong Hai

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải – Trưởng Khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự phát biểu tại Hội nghị.

11. TS. Hoang Mai

TS. Hoàng Mai – Phó Trưởng Khoa Sau đại học báo cáo về hoạt động đào tạo Sau Đại học của Học viện

12.ThS. Nguyen Thi Quy

ThS. Nguyễn Thị Quy – Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài chính báo cáo về công tác kế hoạch, tài chính của Học viện

13. Mr Dao Viet Cuong

ThS. Đào Việt Cường – Phó Giám đốc Trung tâm Tin học Hành chính và Công nghệ thông tin báo cáo về công tác ứng dụng Công nghệ thông tin tại Học viện

Kết luận Hội nghị, PGS.TS. Triệu Văn Cường đã ghi nhận và biểu dương tinh thần làm việc của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động của Học viện trong tháng 5/2017. Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị, cơ sở, phân viện cần tiếp tục giải quyết các nhiệm vụ chung theo chương trình công tác năm của Học viện và các công việc cụ thể còn tồn đọng của từng đơn vị. Về các nhiệm vụ liên quan đến công tác chuyên môn trong tháng 6/2017, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường chỉ đạo:

Thứ nhất, về công tác biên soạn chương trình, giáo trình và nghiên cứu khoa học: trình Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch cùng dự toán chi tiết kinh phí năm 2017 Đề án biên soạn giáo trình hệ cử nhân quản lý nhà nước; quản lý và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ khoa học trích từ nguồn thu sự nghiệp của Học viện và kinh phí xã hội hóa; chuẩn bị nội dung Hội thảo quốc tế: “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với quản trị nhà nước”. Ngoài ra, cần chủ động rà soát, lập kế hoạch cụ thể về hoạt động nghiên cứu, khảo sát từ kinh phí hoạt động khoa học và công nghệ năm 2017.

Thứ hai, về công tác đào tạo, bồi dưỡng:

  • Đối với đào tạo Đại học: tích cực chuẩn bị cho công tác tuyển sinh Đại học quản lý nhà nước hệ chính quy năm 2017 và phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác coi thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2017. Đồng thời, đề xuất các giải pháp phối hợp với các đơn vị, bộ, ngành, địa phương mở các lớp hệ vừa làm vừa học, văn bằng 2,…

– Đối với đào tạo Sau Đại học: chuẩn bị cho Lễ bế giảng và trao bằng thạc sỹ, tiến sỹ đợt 1/2017 bảo đảm trang trọng, tiết kiệm và ý nghĩa; đẩy nhanh tiến độ biên soạn đề cương bài giảng các học phần của chương trình đào tạo thạc sỹ đối với các chuyên ngành và đề cương bài giảng chương trình đào tạo tiến sỹ Quản lý công tại Học viện.

– Đối với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất phương án đổi mới cơ chế tài chính trong phối hợp với các bộ, ngành, địa phương mở các lớp bồi dưỡng theo ngạch, theo chức danh và theo nhu cầu của xã hội.

Thứ ba, về công tác tổ chức – cán bộ: tiếp tục kiện toàn tổ chức nhân sự tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện; thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo quy định; triển khai công tác rà soát, giới thiệu bổ sung quy hoạch sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ; đồng thời, chú trọng thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động Học viện,…

Thứ tư, về công tác kế hoạch – tài chính: phối hợp với Bộ Nội vụ tiến hành kiểm tra quyết toán tại hai đơn vị gồm: Học viện tại Hà Nội và Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính; hướng dẫn các đơn vị dự toán cấp III và thực hiện xây dựng dự toán ngân sách của Học viện theo Luật Ngân sách nhà nước; đôn đốc công tác giải ngân các nguồn vốn, bảo đảm tiến độ; thực hiện tổng hợp, cân đối các nguồn kinh phí của Học viện; tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý tài chính của Học viện,…

Thứ năm, về công tác hợp tác quốc tế: xây dựng chương trình và tổ chức các khóa bồi dưỡng dành cho công chức cao cấp của Băng-la-đét trong năm 2017 và tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác với Trung tâm đào tạo cấp cao (CHEMI) Bộ Nội vụ, Cộng hòa Pháp về đào tạo trực tuyến; hỗ trợ và quản lý lưu học sinh Lào tại Học viện; tiếp tục cập nhật website tiếng Anh của Học viện và tổ chức thực hiện kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2017 đã được Bộ Nội vụ phê duyệt.

Để bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Học viện, Thứ trưởng Triệu Văn Cường yêu cầu Văn phòng Học viện cần tiến hành rà soát và có kế hoạch, lộ trình phù hợp về mua sắm trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu đào tạo, giảng dạy và các hoạt động chuyên môn của Học viện; đôn đốc công tác giải ngân và thanh quyết toán các khoản kinh phí theo đúng các quy định.

Riêng đối với các cơ sở, phân viện trực thuộc Học viện, cần rà soát và có kế hoạch chi tiết triển khai các nhiệm vụ trong chương trình công tác và nhiệm vụ được giao khác nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Trong tháng 6/2017, Học viện sẽ tiến hành tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2017, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phụ trách, điều hành Học viện đề nghị các đơn vị, cơ sở trực thuộc Học viện cần chủ động và nghiêm túc trong việc chuẩn bị nội dung có liên quan để Hội nghị thành công đúng yêu cầu đề ra.

 

Đoàn Kim Huy

Comments are closed.