Học viện Hành chính Quốc gia hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021

(napa.vn) – Sáng ngày 26/01/2022, tại Hội trường lớn, Học viện Hành chính Quốc gia trang trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 theo hình thức trực tuyến giữa Học viện Trung tâm và các Phân viện.

NGƯT.PGS.TS. Triệu Văn Cường – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

3 PV

Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tại 03 Phân viện.

Tham dự Hội nghị về phía Bộ Nội vụ có: ông Nguyễn Hữu Tuấn – Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; ông Vũ Đăng Minh –  Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ, Chủ tịch Công đoàn Bộ, Chánh Văn phòng Bộ; đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Viện Khoa học Tổ chức nhà nước.

IMG_1399

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường, Phó Giám đốc điều hành Học viện Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Học viện Lương Thanh Cường đồng chủ trì Hội nghị.

Về phía Học viện Hành chính Quốc gia có TS. Nguyễn Đăng Quế – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc điều hành Học viện; PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; GVCC.TS. Đặng Xuân Hoan, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Học viện; NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân, nguyên Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ; Chủ tịch Công đoàn Học viện; Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Học viện; Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện; các đồng chí trưởng, phó các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; trưởng, phó bộ môn và tương đương.

IMG_1318

TS. Nguyễn Đăng Quế phát biểu khai mạc Hội nghị.

Với mục tiêu nhìn lại một năm công tác, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, những khó khăn, thách thức, những điểm cần tiếp tục hoàn thiện, xác định những nhiệm vụ trong tâm trong năm 2022, phát biểu khai mạc Hội nghị, TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc điều hành Học viện khẳng định, năm 2021 là một năm có nhiều dấu ấn đối với Học viện trên tất cả các mặt công tác. Với sự nỗ lực của tập thể Học viện, sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Nội vụ, Học viện đã đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, chuyển thách thức thành cơ hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra, đạt được những kết quả cụ thể, nổi bật.

TS. Nguyễn Đăng Quế đề nghị tập thể viên chức, người lao động Học viện nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, tích cực tham gia vào chương trình Hội nghị để thảo luận, làm rõ hơn những kết quả đạt được, chỉ ra những điểm mạnh cần phát huy, điểm yếu cần khắc phục để có căn cứ đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

IMG_1326

PGS.TS. Lương Thanh Cường trình bày Báo cáo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, PGS.TS. Lương Thanh Cường đã trình bày Báo cáo tóm tắt Tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Học viện Hành chính Quốc gia. Theo Báo cáo đánh giá, nhìn chung quá trình thực hiện nhiệm vụ của Học viện trong năm 2021 có những thuận lợi xen lẫn nhiều khó khăn, thách thức. Thực hiện phương châm hành động của ngành Nội vụ là “Kỷ cương, gương mẫu, đoàn kết, tinh thông, sáng tạo, hiệu quả”, năm 2021, Học viện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực công tác, đồng thời thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Bộ Nội vụ.

Với 3 phương hướng lớn ((1) tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức và người lao động; (2) tăng cường kỷ luật, kỷ cương; (3) nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; hiện đại hóa toàn diện Học viện) và 6  nhóm giải pháp trọng tâm((1) kiện toàn tổ chức của các đơn vị cấu thành các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện; (2) xây dựng và phát triển đội ngũ viên chức có năng lực, phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ; (3) triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; (4) nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tư vấn chính sách; (5) mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế; (6) hiện đại hóa cơ sở vật chất, quy chuẩn hóa, thực hiện quản trị thông minh), trong năm 2021, Học viện đã tích cực triên khai và thu được những kết quả cụ thể, nổi bật, đồng bộ trong toàn hệ thống Học viện: công tác đào tạo đại học, sau đại học, công tác bồi dưỡng được triển khai linh hoạt, thích ứng với điều kiện dịch bệnh; công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu; công tác giảng dạy, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; công tác hợp tác quốc tế; công tác tạp chí, xuất bản, tư liệu, thư viện, đào tạo từ xa; công tác văn phòng, công tác tổ chức cán bộ; công tác kế hoạch – tài chính; công tác đảng, đoàn thể đều từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động.

Khắc phục những hạn chế, tồn đọng trong năm qua, về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, Học viện tiếp tục thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao với tinh thần “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả”; thực hiện tốt nhiệm vụ mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ giao; kiện toàn tổ chức nhân sự của Học viện; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục đổi mới công tác quản lý, điều hành của Học viện; bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ viên chức, người lao động của Học viện; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, biên soạn chương trình, tài liệu; mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế; hiện đại hóa cơ sở vật chất; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt đọng của Học viện…

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện đã có những báo cáo làm rõ hơn những kết quả mà Học viện đã đạt được trong năm qua, đồng thời chỉ ra những khó khăn, thách thức, những vướng mắc cần tháo gỡ để nâng cao chất lượng các mặt công tác của Học viện trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

IMG_1408

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, NGƯT.PGS.TS. Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ biểu dương những kết quả Học viện đạt được trong năm 2021. Dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Bộ Nội vụ Học viện đã từng bước vượt qua khó khăn, đổi mới toàn diện, hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong việc tổ chức thành công các lớp bồi dưỡng theo hình thức trực tuyến; công tác đào tạo Đại học và sau Đại học đảm bảo đúng chương trình, kế hoạch; tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình tài liệu giảng dạy; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học; nâng cao chất lượng giảng dạy; mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế; hoàn thành tốt công tác tuyển dụng viên chức… Thứ trưởng Triệu Văn Cường khẳng định, đây là kết quả quan trọng góp phần củng cố, nâng cao vị thế tiếp nối lịch sử xây dựng và phát triển của Học viện.

Trong năm 2022, thực hiện việc sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Triệu Văn Cường đề nghị lãnh đạo Học viện nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, viên chức, người lao động Học viện phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí để Đề án sáp nhập được triển khai hiệu quả, đúng quy định.

Nhân dịp bước sang năm mới 2022 và chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần, thay mặt Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Triệu Văn Cường gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể viên chức, người lao động Học viện và hy vọng trong năm 2022, Học viện sẽ đạt được nhiều thành tích hơn nữa.

IMG_1417

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu kết luận Hội nghị, TS. Nguyễn Đăng Quế – Phó Giám đốc điều hành Học viện nhấn mạnh những thành tích đã đạt được trong năm 2021 của Học viện để từ đó làm bước đệm để tiến tới năm 2022 với những nhiệm vụ mới nhằm đáp ứng sự kỳ vọng, tin tưởng của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Nội vụ đối với Học viện; tập thể viên chức, người lao động Học viện sẽ đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực, cố gắng hết sức để hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra, sớm phát triển Học viện phát triển ngang tầm khu vực./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

IMG_1295

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Chánh Văn phòng tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

IMG_1343

TS. Bùi Huy Tùng – Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng tham luận tại Hội nghị.

IMG_1386

TS. Nguyễn Thị Hường – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính tham luận tại Hội nghị.

IMG_1392

TS. Lê Anh Xuân – Phó Trưởng ban, Ban Quản lý Đào tạo sau đại học tham luận tại Hội nghị.

IMG_1403

TS. Vũ Đăng Minh – Chánh Văn phòng Bộ phát biểu tại Hội nghị.

IMG_1424

TS. Nguyễn Thị Vân Hà – Phó Trưởng khoa, Khoa Nhà nước, Pháp luật và Lý luận cơ sở tham luận tại Hội nghị.

Pv HCM

PGS.TS. Huỳnh Văn Thới – Phó Giám đốc phụ trách Phân viện Học viện tại thành phố Hồ Chí Minh tham luận tại Hội nghị.

IMG_1307

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Như Ngọc

Comments are closed.