Học viện Hành chính Quốc gia tham dự Hội thảo truyền thông Dự án MOTIVE tại Thành phố Hồ Chí Minh

(napa.vn) – Sáng ngày 21/9/2023, phiên Khai mạc Hội thảo truyền thông Dự án “Đánh giá việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp tại Việt Nam – MOTIVE”, được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh do Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh đăng cai tổ chức.

Đoàn công tác của Học viện Hành chính Quốc gia do TS. Trương Cộng Hòa, Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội thảo.

a1

Đoàn công tác Học viện Hành chính Quốc gia tham dự Hội nghị tập huấn Dự án MOTIVE

Tại phiên khai mạc, TS. Trương Cộng Hòa đã phát biểu về những kết quả mà Học  viện Hành chính Quốc gia cùng các trường, học viện thành viên Dự án MOTIVE xây dựng, đó là dự thảo báo cáo kết quả khảo sát việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp tại Việt Nam năm 2022 và đối sánh số liệu năm 2021.

TS. Trương Cộng Hòa cũng khẳng định mục tiêu Học viện Hành chính Quốc gia là cơ sở đào tạo tập trung vào các lĩnh vực về hành chính, chính sách công, quản lý nhà nước…; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao làm việc tại các cơ quan nhà nước nhằm xây dựng chiến lược, chính sách, thực thi chức năng quản lý nhà nước tại cơ quan chính quyền địa phương. Theo kết quả khảo sát, xu hướng tìm kiếm và lựa chọn việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp hiện nay tập trung vào việc tìm kiếm các cơ hội việc làm có thu nhập tốt hơn, có nhiều tiếp xúc và trải nghiệm, thử thách trong môi trường mới, ứng dụng nhiều công nghệ khoa học hiện đại. Do vậy, thử thách đặt ra ở đây là sự phù hợp giữa việc tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại các cơ quan khu vực công và sựa lựa chọn của giới trẻ hiện nay.

a2

TS. Trương Cộng Hòa phát biểu tại Hội thảo

a3

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hiên trình bày ý kiến tại Hội thảo

a4

Các thành viên trong đoàn công tác của Học viện Hành chính Quốc gia tham dự Hội thảo

Trong các phiên làm việc tiếp theo, Hội thảo sẽ tập trung vào các nội dung về việc hoàn thiện báo cáo kết quả 2 đợt khảo sát tiến hành năm 2021, 2022; các nguyên tắc xây dựng Cổng thông tin của Dự án và trình tự thủ tục pháp lý để vận hành Cổng thông tin; xây dựng và hoàn thiện Cổng thông tin phiên bản tiếng Anh, tiếng Việt…

Tại buổi khai mạc, Hội thảo cũng lắng nghe các phát biểu của TS. Nguyễn Thị Thanh Minh, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội; Trường Cao đẳng du lịch Hà Nội. Các nội dung được nêu tại Hội thảo đều khẳng định kết quả đầu ra của dự án MOTIVE là một kênh quan trọng để Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng cơ sở dữ liệu về sinh viên tốt nghiệp nhằm cải thiện cơ hội việc làm của sinh viên và điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh cho phù hợp.

Việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp là một trong những chỉ số quan trọng về chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học. Kết quả nghiên cứu về tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp được sử dụng nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo. Các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam có thể tham khảo kết quả nghiên cứu này để đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (đơn vị đối tác Dự án MOTIVE) trong việc xây dựng các chính sách giáo dục đại học phù hợp. Hội thảo cũng thống nhất phiên họp tổng kết dự án sẽ tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12/2023.

a5

Đoàn công tác Học viện Hành chính Quốc gia chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

Ban Hợp tác quốc tế

Comments are closed.