Học viện Hành chính Quốc gia thông báo ngưỡng điểm trúng tuyển đại học hình thức chính quy đợt 1 năm 2023

(napa.vn) – Ngày 22/8/2023, Học viện Hành chính Quốc gia thông báo ngưỡng điểm trúng tuyển đại học hình thức chính quy đợt 1 năm 2023.

Tại Hà Nội:

- Theo kết quả thi tốt nghiệp THPT

- Theo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

- Theo kết quả học tập THPT

- Theo kết quả bài thi đánh giá năng lực năm 2023

Tại Quảng Nam:

- Theo kết quả thi tốt nghiệp THPT

- Theo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

- Theo kết quả học tập THPT

- Theo kết quả bài thi đánh giá năng lực năm 2023

Tại thành phố Hồ Chí Minh:

- Theo kết quả thi tốt nghiệp THPT

- Theo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

- Theo kết quả học tập THPT

- Theo kết quả bài thi đánh giá năng lực năm 2023

Như Ngọc

Comments are closed.