Học viện Hành chính Quốc gia thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023

(napa.vn) – Ngày 20/6/2023, Học viện Hành chính Quốc gia ban hành Thông báo số 1186/TB-HCQG về việc Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023.

Theo đó, Học viện Hành chính Quốc gia thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023 với 840 chỉ tiêu, dự kiến như sau:

1. Quản lý công

- Mã số: 8 34 04 03

- Chương trình đào tạo:

+ Định hướng nghiên cứu (chỉ tiêu: 50)

+ Định hướng ứng dụng (chỉ tiêu: 450)

2. Luật Hiến pháp và Luật Hành chính

- Mã số: 8 38 01 02

- Chương trình đào tạo:

+ Định hướng nghiên cứu (chỉ tiêu: 20)

+ Định hướng ứng dụng (chỉ tiêu: 150)

3. Chính sách công

- Mã số: 8 34 04 02

- Chương trình đào tạo: Định hướng ứng dụng

- Chỉ tiêu: 30

4. Quản lý kinh tế

- Mã số: 8 31 01 10

- Chương trình đào tạo: Định hướng ứng dụng

- Chỉ tiêu: 60

5. Tài chính – Ngân hàng

- Mã số: 8 34 02 01

- Chương trình đào tạo: Định hướng ứng dụng

- Chỉ tiêu: 30

6. Quản lý văn hóa

- Mã số: 8 22 90 42

- Chương trình đào tạo: Định hướng ứng dụng

- Chỉ tiêu: 30

7. Lưu trữ học

- Mã số: 8 32 03 03

- Chương trình đào tạo: Định hướng ứng dụng

- Chỉ tiêu: 20

Thí sinh đăng ký học bổ sung kiến thức tại đường linkhttps://tinyurl.com/dangkybskt2023

Thí sinh đăng ký dự tuyển tại đường linkhttps://tinyurl.com/dangkydutuyenthacsi

Tải hồ sơ tại đường link: https://tinyurl.com/hosothacsi

IMG_1827

IMG_1828

IMG_1829

IMG_1830

IMG_1831

IMG_1832

IMG_1833

IMG_1834

IMG_1835

IMG_1836

IMG_1837

Xem chi tiết:

Thông báo tuyển sinh

Danh mục ngành và chương trình bổ sung kiến thức ngành Quản lý công

Danh mục ngành và chương trình bổ sung kiến thức ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính

Danh mục ngành và chương trình bổ sung kiến thức ngành Chính sách công

Danh mục ngành và chương trình bổ sung kiến thức ngành Quản lý kinh tế

Danh mục ngành và chương trình bổ sung kiến thức ngành Tài chính – Ngân hàng

- Danh mục ngành và chương trình bổ sung kiến thức ngành Quản lý văn hóa

Danh mục ngành và chương trình bổ sung kiến thức ngành Lưu trữ học

Phiếu đăng ký học bổ sung kiến thức

Mẫu sơ yếu lý lịch

Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển thạc sĩ

Như Ngọc

Comments are closed.