Học viện Hành chính Quốc gia tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(napa.vn) – Thực hiện Văn bản số 3346/BNV-BCĐ  ngày 10/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Nội vụ về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; Công điện số 14/CĐ-UBND ngày 12/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến nhanh và phức tạp, để bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Học viện Hành chính Quốc gia đề nghị các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện, viên chức và người lao động Học viện thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bênh Covid-19.

Covid19

Một là, Thủ trưởng các đơn vị quán triệt đến viên chức và người lao động trong đơn vị thực hiện thông điệp 5K, chấp hành đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của trung ương, thành phố Hà Nội và của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Học viện.

Hai là, Viên chức, người lao động Học viện không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch; không tụ tập quá 10 người ngoài trụ sở cơ quan, trường học, bệnh viện, nơi công cộng; thực hiện đúng chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội theo Công điện số 13/CĐ-UBND ngày 07/7/2021, Công điện số 14/CĐ-UBND ngày 12/7/2021.

Các trường hợp viên chức, người lao động Học viện từ Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc các vùng dịch khác hoặc có tiếp xúc trực tiếp với các trường hợp nêu trên phải khai báo đầy đủ, trung thực qua website www.tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng Ncovi, Bluezone; phải có giấy xét nghiệm âm tính vi rút SARS-CoV-2 tối đa 3 ngày trước khi trở lại Hà Nội; các trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính nhưng đi vào các địa bàn có dịch nêu trên vẫn phải thực hiện xét nghiệm trước khi trở lại Hà Nội.

Chủ động thực hiện cách ly tại nhà 7 ngày theo đúng hướng dẫn tại Quyết định 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế; thông tin đến y tế địa phương, sau đó tự theo dõi sức khỏe tiếp trong vòng 7 ngày; nếu có dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở hoặc có biểu hiện mất vị giác,… phải thông báo ngay cho chính quyền cơ sở, cơ sở y tế nơi gần nhất; đồng thời, thông tin đến Tổ Y tế, Văn phòng Học viện để được hướng dẫn quản lý sức khỏe kịp thời.

Ba  là, Văn phòng Học viện tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị thường trực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bốn là, Ban Quản lý bồi dưỡng, Ban Quản lý đào tạo Sau đại học nghiên cứu, đề xuất các phương án tổ chức kiểm tra, đánh giá phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 và quy định của pháp luật.

Năm là, Ban Tổ chức cán bộ chỉ đạo Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghiên cứu, đề xuất phương án giám sát đối với các hình thức kiểm tra trực tuyến theo quy định của pháp luật.

Sáu là, Các Phân viện căn cứ vào diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn để xây dựng kế hoạch làm việc, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp.

Bảy là, Tạp chí Quản lý nhà nước, Cổng Thông tin điện tử Học viện tiếp tục truyền thông về việc đề cao cảnh giác với dịch bệnh, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Như Ngọc

 

Comments are closed.