Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị giao ban tháng 3/2024

(napa.vn) – Sáng ngày 28/3/2024, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị giao ban tháng 3/2024. PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị giao ban, có các Phó Giám đốc: PGS.TS. Lương Thanh Cường; TS. Nguyễn Đăng Quế; TS. Lại Đức Vượng; PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu, lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên Học viện.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các điểm cầu của Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh, khu vực miền Trung, khu vực Tây Nguyên.

z5292247355762_bfcf6d8583bfb945317754d1cac76186

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu, Chánh Văn phòng Học viện phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu, Chánh Văn phòng Học viện đã báo cáo khái quát kết quả công tác tháng 03/2024 về các hoạt động thường xuyên và nhiệm vụ của Học viện trong quý II/2024. Theo đó, các nhiệm vụ, công tác được các khoa, ban, đơn vị triển khai khá đồng bộ, chất lượng, hiệu quả. Học viện đã tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ và cơ bản đã bảo đảm tiến độ.

Công tác đào tạo: Tổ chức Lễ khai giảng khóa trúng tuyển nghiên cứu sinh năm 2023 và khóa trúng tuyển cao học đợt 2 năm 2023; triển khai xây dựng Đề án xây dựng đại học trọng điểm; Triển khai công tác truyền thông tuyển sinh của cả 03 cấp: Đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; tham gia Ngày hội Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2024; ban hành chương trình đào tạo các lớp đại học, đại học liên thông hình thức đào tạo chính quy, vừa làm vừa học trúng tuyển năm 2023; thực hiện các thủ tục nghiệm thu đề cương học phần trình độ đại học; triển khai các hội đồng thuyết minh và đề cương giáo trình, tập bài giảng và tài liệu tham khảo trình độ đại học 2024; ban hành Quy định chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Công nghệ thông tin đối với các ngành đào tạo trình độ đại học; triển khai xây dựng Đề án mở ngành Quản trị nhân lực trình độ thạc sĩ; triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng đề án, lập hồ sơ mở ngành và tham mưu thành lập các ban mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính.

Công tác bồi dưỡng: Trong Quý I/2024, Học viện thực hiện chiêu sinh và đã tổ chức khai giảng được tổng số 65 lớp với 4.020 học viên, trong đó: có 3 lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ với 150 học viên; 14 lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng với 795 học viên; 03 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp với 107 học viên; 14 lớp chuyên viên chính với 802 học viên; 16 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên với 913 học viên.  Tham mưu trình Giám đốc Học viện phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn dành cho giảng viên của Học viện Hành chính Quốc gia nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, trong đó tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy các lớp bồi dưỡng.

Công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn chương trình, tài liệu: Tổ chức họp Hội đồng xét duyệt và ban hành Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024; thông báo, tổng hợp, tổ chức họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2025; tổ chức họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện về dự thảo Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ và chuẩn đầu ra kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản đối với người học tốt nghiệp trình độ đại học các ngành đào tạo của Học viện và đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2025; tổ chức họp Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Học viện về danh sách các bài báo đăng trên tạp chí quốc tế năm 2023 đề nghị hỗ trợ kinh phí; báo cáo thực trạng hoạt động khoa học, công nghệ giai đoạn 2019-2023, mục tiêu và giải pháp giai đoạn 2024-2030, tầm nhìn giai đoạn đến năm 2045 của Học viện Hành chính Quốc gia (phục vụ xây dựng Đề án chiến lược phát triển của Học viện); xây dựng Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học “Xây dựng bộ tiêu chí quốc tế về năng lực nghiên cứu khoa học của Học viện Hành chính Quốc gia”; xây dựng Kế hoạch tổ chức Diễn đàn khoa học thường niên về quản lý công năm 2024 – chủ đề “Đổi mới phương thức quản lý công trong bối cảnh phát triển xanh và bền vững”.

Hoạt động hợp tác quốc tế: phối hợp với Đại sứ quán Canada tại Việt Nam và Văn phòng Giáo dục Quốc tế Canada xây dựng đề xuất Dự án: “Nâng cao năng lực quản trị địa phương”; xây dựng kế hoạch triển khai Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 – 2030”; tổ chức khoá tập huấn “Nâng cao năng lực về đào tạo quản trị hợp tác cho Học viện Hành chính Quốc gia” tại TP Hồ Chí Minh (6-7/3/2024), tại Phân viện Học viện khu vực miền Trung  (20/3 – 21/3); Tổ chức  toạ đàm “Quản trị hợp tác – Thách thức và cơ hội tại Hoa Kỳ và Việt Nam” tại Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh sáng 6/3 và Toạ đàm “Quản trị hợp tác trong quản trị địa phương bền vững tại Hoa Kỳ và Việt Nam” tại Phân viện Học viện tại miền Trung  sáng 20/3; phối hợp với Đại học Quốc gia Seoul xây dựng chương trình bồi dưỡng “Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ xây dựng chính phủ điện tử, chính quyền số và thành phố thông minh” tại Hàn Quốc cho Sở Nội vụ TP Hà Nội; xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động năm 2024 trong khuôn khổ Học viện đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Mạng lưới cơ sở đào tạo công vụ các nước ASEAN (PSTI) nhiệm kỳ 2023-2024; triển khai Dự án STRIVE “Nâng cao năng lực quốc tế hóa trong các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam”; phối hợp chuẩn bị chương trình làm việc của các trường/tổ chức thành viên để nộp Đề xuất Dự án Provincial năm 2024.

Công tác kế hoạch – tài chính;  khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; công tác đảng, đoàn thể; các Phân viện; công tác tạp chí, công nghệ và thư viện triển khai kịp thời, đúng quy định và đạt hiệu quả..

 z5294080851978_454d6ae2793f8544f1901a7d7398caa8

Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị còn nhận được nhiều ý kiến phát biểu và đề xuất của các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện về: phân cấp, phân quyền cho các phân viện; phối hợp với các địa phương tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm; tổ chức các lớp bồi dưỡng nhằm cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng kinh nghiệm thực tiễn dành cho giảng viên của Học viện; các vấn đề liên quan đến khảo thí, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; định mức giờ giảng cho giảng viên cơ hữu, giảng viên kiêm nhiệm; rà soát, bổ sung viên chức, người lao động cũng như lãnh đạo, quản lý nhằm điều động về các đơn vị cho phù hợp; các vấn đề về xây dựng Quy chế quản lý tài chính chi tiêu nội bộ; nghiên cứu khoa học; hợp tác quốc tế…

z5292254773691_e40cc90997ab7edc0c10bacc10f185c4

PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS. TS. Nguyễn Quốc Sửu cho biết, hiện nay nhu cầu bồi dưỡng thay đổi đã tác động trực tiếp hoạt động bồi dưỡng của Học viện; vì vậy, Ban Quản lý bồi dưỡng cần phối hợp với các địa phương để xây dựng phương án, chương trình đào tạo, bồi dưỡng hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền công vụ nước nhà. Xây dựng các nội dung giảng dạy mang tính đặc thù, tạo sự khác biệt giữa Học viện với các đơn vị khác trong đào tạo, bồi dưỡng. Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên qua việc sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao kinh nghiệm giảng dạy, tổ chức các buổi thảo luận, chia sẻ chuyên môn…

z5292247621783_8ab6fbe29fa64e2c8d054516abd36088

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến nhấn mạnh vào các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới, cụ thể: Duy trì phát huy các thế mạnh trên chức năng, nhiệm vụ của Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg ngày 19/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ bên cạnh việc tiếp tục tham mưu, sửa đổi Quyết định phù hợp với hoạt động thực tiễn của Học viện để trình Bộ Nội vụ xem xét trình Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ vào tình hình thực tế  ổn định thu nhập cho viên chức, người lao động trong toàn hệ thống Học viện. Tập trung bảo đảm chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; kiện toàn tổ chức, bộ máy, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, quy trình điều động, sắp xếp nhân sự để hoàn thiện công tác nhân sự của Học viện trong thời gian sớm nhất; hoàn thiện trình Giám đốc ký ban hành Quy chế Quản lý tài chính và chi tiêu nội bộ của Học viện Hành chính Quốc gia (sửa đổi, bổ sung).

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến ghi nhận, đánh giá cao các đơn vị đã cố gắng thực hiện các công việc trong quý I/2024. Đồng thời, đề nghị tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống Học viện phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm, tích cực hoàn thành nhiệm vụ đã đặt ra.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

z5292247994565_dae680549483c07b533d4e44f30205d3

 TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng phát biểu tại Hội nghị.

z5292249638431_b53f13218707adf6a99be05acba412b8

TS. Nguyễn Huy Hoàng, Trưởng ban, Ban Tổ chức cán bộ phát biểu tại Hội nghị.

z5292250162681_4eb0566b550b1cae3f6a4974abb870cc

ThS. Nguyễn Đức Hạnh, Quyền Giám đốc phụ trách Trung tâm Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng phát biểu tại Hội nghị.

z5292250707712_0eb0d83c6d13eb84cf728469d1de4ae6

TS. Vũ Duy Duẩn, Trưởng ban, Ban Kế hoạch – Tài chính phát biểu tại Hội nghị.

z5292252249366_54cbc0e92cdca5187b544691b1195298

TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính phát biểu tại Hội nghị.

z5292251609868_701defa0dec3bb3693aac0e41f06bcaa

TS. Trương Cộng Hòa, Phó Giám đốc Phụ trách Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị.

z5292252590292_f4cefe8280cadd981916e6e1d25423e8

PGS.TS. Đặng Khắc Ánh, Trưởng khoa, Khoa Quản lý xã hội phát biểu tại Hội nghị.

z5292255721751_cc3e153f31931dcc2e76aec9e5c27267

PGS.TS. Trần  Thị Diệu Oanh, Trưởng khoa, Khoa Nhà nước và Pháp luật phát biểu tại Hội nghị.

z5292253302032_7d035847bc85bf5a40a3ad03d23659a8

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải, Trưởng khoa, Khoa Hành chính học phát biểu tại Hội nghị.

Phạm Hải Long

Comments are closed.