Học viện Hành chính Quốc gia triển khai công tác truyền thông tuyển sinh đại học chính quy năm 2023

(napa.vn) – Sáng ngày 29/6/2023, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức họp triển khai công tác truyền thông tuyển sinh đại học chính quy năm 2023. PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến – Giám đốc Học viện chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có: PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu – Phó Giám đốc Học viện; PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Chánh Văn phòng; TS. Nguyễn Quang Vinh – Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước; lãnh đạo các khoa chuyên môn thuộc Học viện; các thành viên Ban Truyền thông Hội đồng tuyển sinh; các thành viên Tổ Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh đại học hình thức chính quy năm 2023.

NBC - Copy

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến chủ trì buổi làm việc.

Thực hiện nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 1189/QĐ-BGDĐT ngày 25/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức hoạt động đào tạo, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến đề nghị các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức của viên chức và người lao động về nhiệm vụ đào tạo đại học, nhất là công tác truyền thông tuyển sinh đại học hình thức chính quy. PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến khẳng định, việc truyền thông tuyển sinh tại Học viện cần thực hiện từng bước, có lộ trình cụ thể, đảm bảo tính nền tảng, tính kết nối, tính hiện đại, tính thống nhất trong toàn hệ thống Học viện, phục vụ tốt yêu cầu quản lý, điều hành, phối hợp, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của viên chức, người lao động Học viện. Mỗi viên chức, người lao động và các tổ chức trong Học viện cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác truyền thông, mỗi người phải là một đại sứ truyền thông, nâng tầm thương hiệu Học viện.

Hiện nay, Học viện đã ban hành Quyết định số 1924/QĐ-HĐTS ngày 01/6/2023 về việc thành lập Ban Truyền thông Hội đồng tuyển sinh đại học hình thức chính quy năm 2023 và Quyết định số 2466/QĐ-HĐTS ngày 19/6/2023 về việc thành lập các Tổ Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh đại học hình thức chính quy năm 2023. Đây là cơ sở pháp lý cho việc triển khai các hoạt động truyền thông tuyển sinh đại học chính quy năm nay. PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà các đơn vị đã triển khai trong thời gian qua. Giám đốc Học viện cho rằng, công tác truyền thông về Học viện không chỉ bao gồm truyền thông tuyển sinh mà còn là truyền thông thương hiệu Học viện; dự liệu những tình huống phát sinh; xử lý khủng hoảng truyền thông đồng thời, tận dụng các nền tảng mạng xã hội để truyền thông về Học viện, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay là các thông tin về tuyển sinh đại học hình thức chính quy năm 2023.

Để làm tốt các nhiệm vụ trên, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến đề nghị Ban Truyền thông, các thành viên Tổ truyền thông và tư vấn tuyển sinh tiếp tục làm tốt công tác quan hệ với báo chí, chủ động cung cấp thông tin để đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời tăng cường truyền thông trên Cổng Thông tin điện tử Học viện, các Fanpage, các ứng dụng YouTube, Tiktok… Mỗi Khoa chuyên môn phối hợp với các Tổ truyền thông, đội ngũ học viên, sinh viên đồng thời là một kênh truyền thông hữu hiệu về các ngành, chuyên ngành mình đào tạo.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Truyền thông Hội đồng tuyển sinh, các thành viên Tổ Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh đã có những ý kiến về hiện trạng truyền thông tuyển sinh đại học hình thức chính quy năm 2023, những khó khăn, vướng mắc, mục tiêu và giải pháp thực hiện công tác truyền thông tuyển sinh, cũng như truyền thông thương hiệu, nâng cao thương hiệu Học viện.

z4473321981015_73ae438b6399c521d73f2adc883b1ef9 - Copy

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến kết luận buổi làm việc.

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến giao Văn phòng Học viện tham mưu xây dựng quy chế truyền thông tuyển sinh (bao gồm mục tiêu, phương hướng, cách làm, cơ chế phối hợp, phát ngôn…); tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo truyền thông chung của Học viện; thành lập Tổ Truyền thông chung, trong đó Chánh Văn phòng là Tổ trưởng và các thành viên là nhân sự Phòng Công nghệ thông tin và Truyền thông, các nhân sự khác nhằm bao quát thông tin truyền thông và xử lý kịp thời khủng hoảng truyền thông; xây dựng bộ nhận diện thương hiệu Học viện; các đơn vị thuộc Học viện (Tạp chí, Cổng TTĐT, Đoàn Thanh niên, các đơn vị, các khoa chuyên môn) tiếp tục quan tâm sát sao đến công tác truyền thông thông qua các công việc cụ thể, thực chất, phối hợp đồng bộ trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường thông tin trên trang napa.vn tiếng Anh; ra thông báo chính thức về các Fanpage; tăng cường trực thông tin hotline đảm bảo thông suốt, hiệu quả, tận tâm, trách nhiệm.

toan canh - Copy

Toàn cảnh buổi làm việc.

Như Ngọc

Comments are closed.