Học viện Hành chính Quốc gia triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

(napa.vn) – Chiều ngày 14/5/2021, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của Học viện Hành chính Quốc gia (Học viện) đã họp triển khai các nội dung cấp bách về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19. Chủ trì cuộc họp, TS. Nguyễn Đăng Quế – Phó Giám đốc Học viện, Trưởng Ban chỉ đạo; các thành viên trong Ban chỉ đạo.

TS. Nguyễn Đăng Quế thông tin nhanh tình hình dịch covid-19 diễn biến hết sức phức tạp và khó lường trong nước, khu vực và trên thế giới hiện nay. Đặc biệt, trên địa bàn TP. Hà Nội đã có nhiều ổ dịch phức tạp, nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng với tốc độ nhanh và có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng rất cao, đặc biệt có trùm ca bệnh mang biến thể Sars-cov-2 nguồn gốc từ Ấn Độ.

TS. Nguyễn Đăng Quế thông tin nhanh tình hình dịch covid-19 diễn biến hết sức phức tạp và khó lường.

Các thành viên Ban chỉ đạo đã báo cáo tình hình thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua tại Học viện và các đơn vị trực thuộc; đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch, như: tăng cường công tác vệ sinh, phun khử khuẩn, trang bị thêm dung dịch sát khuẩn cho các đơn vị, tăng cường khai báo y tế đối với người đến làm việc tại Học viện…

Thành viên Ban chỉ đạo báo cáo tình hình thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua tại Học viện và các đơn vị trực thuộc.
Thành viên Ban chỉ đạo đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch.

TS. Nguyễn Đăng Quế thay mặt Lãnh đạo Học viện, yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, viên chức, người lao động tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Học viện, của TP. Hà Nội, của Bộ Y tế và Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch covid-19. Tập trung cao độ thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện tiếp tục thực hiện tốt các chỉ đạo của Học viện về phòng, chống dịch; quán triệt đến toàn thể viên chức và người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; thực hiện nguyên tắc phòng chống dịch bảo đảm mục tiêu cao nhất vì sức khỏe, tính mạng và sự bình yên của Nhân dân, tập trung ưu tiên phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Người đứng đầu các đơn vị thuộc và thuộc chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện nếu để vi phạm quy định về phòng, chống dịch xảy ra.

2. Các đơn vị dừng tổ chức các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung đông người không cần thiết; trường hợp thực sự cần thiết phải báo cáo Ban Giám đốc Học viện, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Học viện cho ý kiến chỉ đạo. Khi được phép tổ chức, các đơn vị chỉ bố trí tối đa 50% chỗ ngồi trong hội trường, phòng họp, bảo đảm thực hiện giãn cách tối thiểu 2 m và có các biện pháp: đo thân nhiệt, khẩu trang, khử khuẩn.

3. Các đơn vị tổ chức hợp lý việc triển khai kế hoạch làm việc. Đối với các vị trí việc làm, viên chức, người lao động không nhất thiết phải làm việc trực tiếp tại Học viện, thủ trưởng đơn vị có thể xem xét, bố trí cho phép làm việc trực tuyến, tuy nhiên, cần đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc. Các đơn vị chủ động bố trí viên chức, người lao động trực đầy đủ để bảo đảm thông suốt thông tin trong Học viện.

4. Viên chức, người lao động Học viện thực hiện yêu cầu không tập trung quá 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và các địa điểm phục vụ công tác bầu cử; thực hiện đầy đủ thông điệp 5K và các biện pháp phòng, chống dịch; chủ động khai báo y tế theo đúng quy định. Viên chức, người lao động Học viện không được lơ là, chủ quan trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Nếu bị lây nhiễm Covid-19 do lỗi lơ là, chủ quan, không gương mẫu trong tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

5. Ban Hợp tác quốc tế làm việc với trưởng đoàn lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Học viện để quán triệt các biện pháp phòng, chống dịch; đề nghị lưu học sinh Lào hạn chế đi lại, các hoạt động gặp gỡ, giao lưu không cần thiết; lắng nghe nguyện vọng của lưu học sinh Lào để Học viện có phương án hỗ trợ phù hợp.

6. Ban Quản lý bồi dưỡng, Ban Quản lý đào tạo Sau đại học tổ chức tốt các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương học tập.

7. Văn phòng Học viện bảo đảm các điều kiện về vật tư, thiết bị phòng, chống dịch; thực hiện việc đo thân nhiệt tại các cổng ra vào Học viện; thực hiện khai báo y tế đối với khách đến làm việc tại Học viện; nghiên cứu, đề xuất về việc triển khai phun khử khuẩn trước và sau các sự kiện tập trung đông người; tập trung cao độ phục vụ có hiệu quả điểm bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tổ chức tại Học viện.

8. Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện thực hiện tốt công tác vệ sinh tại phòng đọc, thư viện.

9. Các Phân viện Học viện căn cứ vào diễn biến dịch bệnh trên địa bàn có kế hoạch làm việc phù hợp bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ và yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Theo quanlynhanuoc.vn

Comments are closed.