Học viện Hành chính Quốc gia triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2023

(napa.vn) – Sáng ngày 31/8/2023, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 8, triển khai các nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2023. PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị.

IMGP0593

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các Phó Giám đốc Học viện: PGS.TS. Lương Thanh Cường, TS. Lại Đức Vượng; lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện.

IMGP0655

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới các điểm cầu của Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh, khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

IMGP0596

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu báo cáo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu, Chánh Văn phòng Học viện đã báo cáo khái quát kết quả công tác tháng 8 năm 2023 về các hoạt động thường xuyên và nhiệm vụ phát triển của Học viện trong thời gian tới. Theo đó, trong tháng 8/2023, các khoa, ban, đơn vị đã triển khai khá đồng đều, chất lượng, hiệu quả các công việc, gồm:

Về công tác đào tạo: đã triển khai hoạt động tuyển sinh đại học hình thức chính quy, truyền thông, tư vấn, hỗ trợ công tác tuyển sinh trình độ đại học, thạc sỹ, tiến sỹ; tiếp tục thực hiện công tác giải đáp thắc mắc về tuyển sinh chính quy năm 2023; dự thảo, trình ban hành Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển các phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2023; rà soát danh sách thí sinh trúng tuyển, thực hiện quy trình theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trình và ký ban hành danh sách thí sinh trúng tuyển…

Về hoạt động bồi dưỡng: đã tổ chức bồi dưỡng 57 lớp với 3.978 học viên; quản lý chặt chẽ việc thực hiện chương trình bồi dưỡng; ban hành dưỡng dẫn về thẩm định bài giảng các chuyên đề trong công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; triển khai tổ chức các khóa bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại các bộ, ngành, địa phương.

IMGP0604

ThS. Nguyễn Huy Hoàng, Trưởng ban, Ban Tổ chức cán bộ phát biểu tại Hội nghị.

IMGP0634

TS. Lê Thanh Huyền, Trưởng ban, Ban Quản lý đào tạo phát biểu tại Hội nghị.

Công tác nghiên cứu khoa học, giáo trình, tài liệu, giảng dạy: đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2023; thông báo, đôn đốc chủ nhiệm hoàn thiện hồ sơ đề tài, đề án khoa học cấp cơ sở năm 2023; đôn đốc triển khai thực hiện đề tài khoa học cấp bộ, cấp tỉnh năm 2023; tổ chức Hội thảo cấp Học viện “Góp ý đề án chiến lược phát triển của Học viện Hành chính Quốc gia giai đoạn 2023 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; tham mưu, hướng dẫn các Phân viện và trình Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định cấp cơ sở đối với sách đã xuất bản để sử dụng làm sách, tài liệu phục vụ trực tiếp công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của Học viện.

IMGP0600

TS. Vũ Duy Duẩn, Trưởng ban, Ban Kế hoạch – Tài chính phát biểu tại Hội nghị.

IMGP0641

PGS.TS. Huỳnh Văn Thới, Quyền Giám đốc Phân viện Học viện tại thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị.

Công tác tổ chức cán bộ: tiến hành triển khai phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện triển khai việc xây dựng dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, và quyền hạn các đơn vị cấp bộ môn, phòng và tương đương của các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; triển khai văn bản xin ý kiến góp ý của các đơn vị thuộc, trực thuộc học viện đối với dự thảo Quy định về Phân cấp các lĩnh vực công tác đối với các Phân viện trực thuộc Học viện…

IMGP0610

TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng khoa, Khoa Hành chính học phát biểu tại Hội nghị.

IMGP0614

PGS.TS. Đặng Khắc Ánh, Trưởng khoa, Khoa Quản lý xã hội phát biểu tại Hội nghị.

Hoạt động hợp tác quốc tế: tiếp tục triển khai hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học; triển khai các hoạt động chuẩn bị tổ chức Hội nghị EROPA tháng 10/2023 tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, các hoạt động thường xuyên khác luôn bảo đảm chất lượng, hiệu quả như: công tác tạp chí, xuất bản, tư liệu, thư viện, đào tạo từ xa; kế hoạch, tài chính; công tác mua sắm, cải tạo, sửa chữa; đầu tư xây dựng; công tác đảng, đoàn thể…

IMGP0617

ThS. Nguyễn Đức Hạnh, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng phát biểu tại Hội nghị.

IMGP0619

PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh, Trưởng khoa, Khoa Nhà nước và Pháp luật phát biểu tại Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị đã có nhiều ý kiến đóng góp nhằm tháo gỡ vướng mắc, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, như: công tác quản lý tài chính, tài sản và bố trí sắp xếp địa điểm làm việc, cơ sở nhà, đất của Học viện; chi phí mời giảng viên thỉnh giảng; bố trí giờ giảng, điều phối công việc hơp lý; điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với thực tiễn công tác; tái bản các giáo trình phục vụ công tác đào tạo trình độ đại học; nâng cấp phần mềm quản lý đào tạo; có cơ chế đặc thù cho các Phân viện về định mức mời giảng viên; công tác quản lý tài chính, tài sản và bố trí sắp xếp địa điểm làm việc, học tập; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành công việc…

Ngoài ra, một số nhiệm vụ cần khẩn trương, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện, như: hoàn thành công tác tuyển sinh trình độ đại học; hoàn thiện các hoạt động chuẩn bị cho Học viện đăng cai tổ chức Hội nghị thường niên EROPA vào tháng 10/2023; khảo sát về chuyển đổi số, Đề án Học viện số; kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn các đơn vị cấp bộ môn, phòng và tương đương; bố trí khu làm việc thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành, giảng dạy và học tập.

IMGP0642

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Giám đốc Phân viện Học viện khu vực Miền Trung phát biểu tại Hội nghị.

IMGP0651

TS. Nguyễn Tiến Hiệp, Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Thư viện phát biểu tại Hội nghị.

Tại cuộc họp, sau khi nghe dự thảo báo cáo công tác tháng 8, các nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9 năm 2023, ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp, Giám đốc Học viện Nguyễn Bá Chiến ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể viên chức, người lao động Học viện. Bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ, Học viện cần tập trung thực hiện hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ sau:

(1) Công bố đến cán bộ, giảng viên, người lao động trên toàn hệ thống Học viện: Sứ mệnh, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi của Học viện theo Quyết định số 4025/QĐ-HCQG ngày 30/8/2023 của Giám đốc Học viện;

(2) Tổ chức tốt công tác tiếp sinh đại học trong tháng 9; chuẩn bị tốt công tác khai giảng với quy mô trang trọng theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới điểm cầu các Phân viện;

(3) Tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông tuyển sinh trình độ thạc sỹ, tiến sỹ bảo đảm chất lượng;

(4) Ban Hợp tác quốc tế phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị EROPA trong tháng 10/2023;

(5) Rà soát các nhiệm vụ cần hoàn thành, đặc biệt các nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ Nội vụ giao;

(6) Xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn về kiểm định trên toàn hệ thống Học viện nhằm cải tổ bộ máy quản lý Học viện;

(7) Đề xuất giải pháp đối với chế độ mời giảng viên thỉnh giảng trên toàn Học viện nhằm tiết kiệm, bảo đảm chất lượng bồi dưỡng;

(8) Ban Tổ chức cán bộ phối hợp với các đơn vị xây dựng quy trình giảng dạy các chương trình trình độ thạc sỹ;

(9) Tiến hành nâng cấp phần mềm quản lý đào tạo phục vụ hoạt động chuyên môn;

(10) Rà soát, điều chỉnh cơ sở vật chất nhằm gia tăng phòng học phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian tới;

(11) Tiến hành tái bản các giáo trình phục vụ đào tạo trình độ đại học;

(12) Tiếp tục khảo sát thực hiện kế hoạch chuyển đổi số tại Học viện hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển Học viện số.

z4651851082277_4c9a4abbcc052ecf5fc9cc15b772ce05

Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến.

Như Ngọc

Comments are closed.