Học viện Hành chính Quốc gia tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024

(napa.vn) – Ngày 14/3/2024, Học viện Hành chính Quốc gia ban hành Thông báo số 726/TB-HCQG Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024.
IMG_8090
Học viện Hành chính Quốc gia tuyển sinh đào tạo 07 ngành học với 840 chỉ tiêu theo định hướng ứng dụng và định hướng nghiên cứu:
1. Ngành Quản lý công
2. Ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
3. Ngành Chính sách công
4. Ngành Quản lý kinh tế
5. Ngành Tài chính – Ngân hàng
6. Ngành Quản lý văn hóa
7. Ngành Lưu trữ học
- Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển đến ngày 08/07/2024;
- Thời gian đăng ký học bổ sung kiến thức thí sinh xem tại Thông báo
- Thí sinh đăng ký dự tuyển, bổ sung kiến thức tại: https://tinyurl.com/dangkydutuyenthacsi
- Tải hồ sơ tại: https://tinyurl.com/hosothacsi

Xem toàn văn:

Thông báo

Đơn đăng ký và SYLL

Danh mục ngành

IMG_7909 IMG_7910 IMG_7911 IMG_7912 IMG_7913 IMG_7914 IMG_7915 IMG_7916 IMG_7917 IMG_7918 IMG_7919 IMG_7920 IMG_7921 IMG_7922 IMG_7923 IMG_7924 IMG_7925 IMG_7926 IMG_7927

Comments are closed.