Học viện Hành chính Quốc gia tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2022

(napa.vn) – Ngày 08/4/2022, Học viện Hành chính Quốc gia ban hành Thông báo số 416/TB-HCQG Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2022.

Đợt 1 năm 2022, Học viện Hành chính Quốc gia tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lý công, mã số: 9 34 04 03

Chỉ tiêu tuyển sinh (dự kiến): 30 nghiên cứu sinh

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

20220413_081349

20220413_081408

20220413_081426

20220413_081445

Văn bản kèm theo:

– Quyết định ban hành danh mục ngành thạc sĩ được dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Quản lý công và Chương trình bổ sung kiến thức

– Quyết định ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Học viện Hành chính Quốc gia

– Mẫu bài luận

– Mẫu sơ yếu lý lịch và lý lịch khoa học

– Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển

– Mẫu công văn cử đi dự tuyển

– Mẫu trang bìa tập công trình

– Mẫu thư giới thiệu

– Mẫu văn bản đồng ý của đồng tác giả

– Mẫu cam kết

Như Ngọc

Comments are closed.